Sebeyangidida othisha ngokubelesela ngenduku ezikoleni

Isolezwe - - IMIBONO -

MHLELI: Hhayi akuvumi ngithule impela sebeyangidida othisha.

Ngazi ukuthi izifundiswa ezifundisayo, ezikwaziyo ukuzwisisa kahle bese zidlulisele ezinganeni.

Othisha ngazi kuthi bafundile kepha abakhombisi. Konke lokhu ngikushiso ngoba sekukaningi kuputshuka ama-video othisha beshaya izingane, baxoshwe ezikoleni kepha namanje basaqhubeka bayashaya.

Angikucacise ukuthi akusibo bonke kepha yilabo nje abambalwa. Siyazi ukuthi zifa ngamvunye nokuthi izambane elilodwa liyawabolisa amaningi. Bengicela uma ekhona uthisha osacabanga ukuya ocansini nomfundi noma ashaye ingane yesikole ukuthi akafunde azi ukuthi umsebenzi uyaphela kodwa uma efuna udumo ukuvela komabonakude angaqhubeka.

Yebo, thina sisafunda sasishaywa kepha noma saphuna induku isivaliwe umthetho umthetho ngoba noma beshaya izingane bazibhaxisa okwezimbongolo.

Ingabe ezenu izingane ningathanda yini zishayiswe okwezimbongolo? Siyanithanda niyisibani sezwe. Wonke umuntu uphuma kini kepha thobelani umthetho. Induku seyavalwa. Mpha Shabalala EMNAMBITHI, KWAMTEYI

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.