Ingcindezi kuDhlomo ngomdlavuza

Isolezwe - - IZINDABA -

umbiko wayo okhishwe ngoJuni okuzoveza osekwenzekile kusuka kwethulwe umbiko.

Okhulumela iDA kwezempilo, uDkt Imran Keeka uthe bafuna iSAHRC ithathele uDhlomo nomnyango wakhe izinyathelo zomthetho ukuze bathole ubulungiswa abantu bakulesi sifundazwe okuhlukunyezwe amalungelo abo ngesikhathi kuphazamiseka ukulashwa komdlavuza.

Uthe akukho osekwenziwe nguDhlomo nomnyango wakhe ukulungisa isimo okukholakala ukuthi siholele ekushoneni kweziguli ezinomdlavuza ngoba zilinde ukulashelwa lesi sifo.

Umbiko weSAHRC ophume ngoJuni nonyaka usole uDhlomo noMnyango wezeMpilo ngokuhlukumeza amalungelo eziguli ezinomdlavuza.

NgoLwesithathu, iSAHRC yethule umbiko wayo yase ichaza ngokwenzekile kusuka uphumile.

“Isikhathi sokukhuluma sesiphelile. Kufanele kusindiswe impilo yabantu singaze sinyuke isibalo sabantu abagcina beshonile,” kusho uDkt Keeka.

Ngesonto eledlule amalungu ephalamende ahambele esibhedlela i-Addington lapho efike akhonjiswa umshini ofile, ongomunye wemishini emibili yokwelapha umdlavuza eyabiza u-R120 million.

Batshelwe ukuthi iziguli zakulesiya sibhedlela zinakekelwa esibhedlela -Inkosi Albert Luthuli. UDhlomo utshele leli komiti ngezinyathelo esezithathiwe zokulungisa imishini yase-Addington.

Ucacisa ngezinye izinhlelo ezenziwe zokuvala izikhala zodokotela abayisipesheli okukhona kubo abelapha umdlavuza.

Amalungu ephalamende anike uMnyango wezeMpilo isikhathi esingangenyanga ukuthi uqhamuke nohlelo lokulungisa izinkinga ezikhona emnyangweni.

Yize bethunyelwe imibuzo, abe-SAHRC bebengakaphenduli ukuchaza ngezinyathelo abazozithathela uDhlomo nomnyango wakhe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.