Kuzoqwashiswa ngezinkinga ezibhekana nabangaboni

Isolezwe - - IZINDABA - BONISWA MOHALE

INHLANGANO elwela amalungelo abangaboni nabangezwa, i-KwaZulu-Natal Blind and Deaf Society, izoba nomcimbi wokuqwashisa umphakathi ngokungaboni ngeSonto, eBerea Rovers, eThekwini.

Umqondisi we-KZN Blind and Deaf Society, uDkt Shamila Surjoo, uthe njengoba u-Okthoba kuyinyanga yokuqwashisa ngezifo zamehlo babone kubalulekile ukuthi bazise umphakathi ngezinkinga ezibhekene nabangaboni.

USolwazi Bonke Dumisa, oyilungu lesigungu esibhekelele ukusebenza kweKZN Blind and Deaf Society, utshele Isolezwe ukuthi lo mcimbi wenzelwe ukufaka imali kule nhlangano esiza abangezwa nabangaboni.

“Sekukaningi sithola izicelo emindenini yabantu abangaboni ukuthi siyisize ukuze ikwazi ukuphilisana nabo ikakhulukazi labo abasuke bezalwe bebona kodwa ngenxa yezimo zempilo bazithole sebengasaboni. Kungumsebenzi wethu ukufundisa abantu ngezindlela zokuphilisana nabangaboni,” kusho uDumisa.

Uthe bakhona abazalwa bengaboni bese kuba khona abagcina bengaboni ngenxa yokuhlaselwa wuntwentwesi oluvala amehlo nokunye.

Ugqugquzele ababonayo ukuthi beze emcimbini wabo ngeSonto ohlanganisa nohambo oluzoqala eBerea Rovers, lugudle eBlue Lagoon, ludlulele eBeachfront luyophelela eBerea Rovers.

Abazongenela kufanele bahambe ngababili ukuze uma sebefakwe into yokuvala amehlo bakwazi ukulekelelwa ngomunye obonayo.

“Ukungenela kubiza u-R50 kanti abafisa ukungenela mabathinte iKZN Blind and Deaf Society ku-031 309 4991,” kusho uDumisa.

Eminye imininingwane iyatholakala ekhasini lale nhlangano eliku-facebook elithi Eyecanwalk.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.