Kuyancomeka okwenziwa yikhansela lethu eMbazwana

Isolezwe - - IMIBONO -

MHLELI: Sithi asisike elijikayo nathi singomama baseMbazwana. Sibonga kuMntwana waKwaPhindangene ngokuthi asinike ikhansela leNkatha (IFP) eMbazwana KwaMhlabuyalingana ku-ward 3 elenza umsebenzi oncomekayo emphakathini.

Silibonile ngesikhathi kungcwatshwa uSfiso Nxumalo KwaHangaza. Thina asikho enhlanganweni ye-IFP singamalunga e-ANC kodwa into eyenziwe yikhansela kumele siyincome kakhulu. Siyabadinga abantu abanjengalo.

Ukuba lo mfana akaphethe kwiward yethu ngabe asikuboni konke lokhu okuhle akwenzayo.

Impela sifisa ukuthi sicacise singomama ukuthi sizomnika ivoti lethu uMntwana wakwaPhindangene ngo-2019 uma sekuvotelwa uhulumeni omkhulu ngenxa yalo mfana ambekile ku-ward 3.

Besicela ukuthi ningabi nomona bantu bakithi ngalo mfana ngoba abantu abakhuthele baba yizitha kwabangamavila. Usemncane kakhulu uyakudinga ukwesekwa. Thina singomama bendawo sithi uma engasekwa lo mfana singashintsha sibe amalunga e-IFP. Asixolise ngokungazivezi ingoba singamalungu okuqina e-ANC kodwa ngeke sazidalula okwamanje.

Nekhansela esikhuluma ngalo alisazi futhi alazi nokuthi sibhale ngalo.

Besicela uMnuz DA Ncube ukuba amxhase lo mfana ngoba uyindoda elungile, sicela nobuholi obuphezulu buholwe nguMntwana wakwaPhindangene buze KwaMhlabuyalingana buzozibonela imisebenzi yekhansela. Omama bakwa-ward 3 KWAMHLABUYALINGANA

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.