Asiqashwe bo sifuna umsebenzi

Isolezwe - - IMIBONO -

MHLELI: Ngithi angidlulise ilaka lami njengothisha ongasebenzi waKwaZulu-Natal.

Umhlonishwa u(Mthandeni) Dlungwane wamenywa kwesinye seziteshi zokusakaza walokhu esipiklela ngokuxoshiswa ngenkomo kade evakashele iSilo, ethi kunesibaya sezinkomo ekhaya kubo ufuyile. Kithina sekwasala isibaya sodwa ngoba izinkomo zadayiswa sisafunda. Ngakhoke usivusela iminjunju, engabe uqhamuka nendlela yokuthi sithole umse-benzi singalokhu siyozama eMpumalanga naseGoli. Sibonga ukwamukelwa kulezi zindawo phela la eKZN ubaba wethu akasinakali simbona uma kunecala elenziwe wuthisha. Asiqashwe bo. Mduduzi Mazibuko EMPANGENI

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.