Ubuswa ukwazi ngem

Isolezwe - - IMIBONO - FANELESIBONGE BENGU

NGOKWAKHO ubani uMbuso Khoza? Lona wumbuzo engiwuphonsele uMbuso ebenginengxoxo ekhethekile naye ngenhloso yokumazi kangcono.

Kunabantu othi uma ukhuluma nabo uphoqeleke ukulokhu ubaphonse ngemibuzo njalo ukuze bachaze kabanzi. Lo mbuzo kuMbuso nokho ubuwanele ukuthi angitshele konke ngoba uvele wanaba kabanzi ngaye kusuka ekhula kuze kube yimanje ngaphandle kokulokhu ngimphazamisa ngeminye imibuzo.

“UMbuso umqambi nomculi owazalelwa KwaKhoza eShowe. Ubaba angikaze ngimbone ngisho nasesithombeni.”

Uthe unina ubesebenza ezinkompolo yena wakhuliswa wumalume ngaphansi kwenkolo yamaNazaretha.

“Ngineminyaka eyisithupha ngase ngilusa izimbuzi. Bengithanda nomculo kodwa ngilokhu ngizibuza ukuthi ikhona yini into engaphuma kula mahlathi aseShowe.”

Uthe esikoleni wagcina kwaGrade 11 ngoba kwase kudlange uthando lomculo kuye.

“Ngangingasezwa lutho esikoleni.”

Uthe wayeno-R170 ayewupatanise komakhelwane wathenga ngawo izinto ezincane. Ngemuva kwalokho wakhala amaphepha walibangisa eGoli ngoNovemba ka-1999 eyohlanganisa khona.

“Ngaleso sikhathi kwakungu-R80 ukuya eGoli. Ngangingazi ngiya kubani. Ngangithanda umculo wokholo. Ngangilala ngaphansi kwebhuloho ngaseBaseline isabizwa ngeMega Music. USechaba ocula owokholo sasihlala naye.”

Uthe ukuhlala kule ndawo kwamfundisa lukhulu ngempilo.

“Ngasebenza kanzima ngathola nethuba lokusebenza noVuyo Mokoena (ongasekho) noThemba Mkhize owayedidiyelela uSibongile Khumalo ngo-2004. Ngangingasho ukuthi ngihlala kuphi, sasithi uma sihamba koCalton Centre ngivele ngithi abangishiye noma yikuphi.”

Uqhube wathi ngesikhathi uMkhize emuzwa ecula wathi kuye angenza umehluko omkhulu emculweni wesintu uma engacula wona.

Yize ayethanda umculo wokholo kodwa waqala wafunda kabanzi ngomculo wesintu. Uthe wayehambela izindawo ezehlukene ezethula kubantu. Wayelalela izingoma zoSalif Keita, Princess Magogo nabanye.

Kuthe ngo -2012 wakhipha i-albhamu yakhe yokuqala ngaphansi kweKZN Music House

UMCULI uMbuso Khoza uthi uyazifela ngemvelaphi futhi uyamesaba uN

URINGO Madlingozi usenxuse amadoda ukuthi akhuthalele ukuhlolwa izifo ezehlukene agade nokudla akudlayo

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.