Uhlelo luzoqeda ukuzibulala kwabafundi ku-matric

Isolezwe - - IMIBONO -

MHLELI: Ngithe ngifunda elakho elingashayi eceleni ngeledlule ngazithela phezu kodaba lapho uMnyango wezeMfundo KwaZuluNatal ucacisa kabanzi ngokubhala kabili kwabafundi baka-matric.

Umnyango uyachaza ukuthi abafundi abasuke beduduliwe ku-Grade 11 bayaxoxa nabo nabazali emva kokubuka imiphumela yaphakathi nonyaka, ukuthi babhale izifundo ezimbalwa ezinye bazibabhale ngonyaka olandelayo.

Njengomzali lokhu ngikubona kuyisu eliphusile kunokuba uthole ukuthi umfundi akaphumelelanga nhlobo ngoba usuke enalo ithuba lokuphinda abhale ukuze athole isitifiketi sakhe.

Kuyangithokozisa impela lokhu ngoba kwehlisa ingcindezi kubafundi.

Lolu hlelo luphusile ngoba kuzonciphisa nokuthi sizwe kuthiwa kunabafundi abazibulele ngoba bengapumelelanga.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.