Amandla esigungu esiphezulu

Isolezwe - - IZINDABA -

LESI sigungu yisona esinamandla okukhomba indlela umengameli wezwe osuke ejutshwe yinhlangano. Abaholi abaphezulu, iTop 6 abakwazi ukukhomba indlela umengameli.

I-NEC iba nalawa mandla ngesikhathi kungahleli ingqungquthela kazwelonke yale nhlangano okuyiyona enamandla okuthatha izinqumo.

Isigungu sakhiwe ngamalungu angu-80 akhethwe engqungqutheleni kazwelonke bese kuba ngamalungu eTop 6.

Umsebenzi walesi sigungu wukwengamela umsebenzi wezinhlaka ze-ANC, kuhulumeni kazwelonke, wezifundazwe, owasekhaya, sibheke umsebenzi we-ANC Youth League noweANC Womens League.

Isigungu sinamandla okuhlakaza ubuholi besifundazwe, siqoke ithimba lesikhashana.

Siqoka nekomiti elizobhekela ukujuba abantu ePhalamende, siqondise ubugwegwe noma yiliphi ilungu, sihoxise ubulungu balelo lungu uma kunesidingo.

Sinamandla okuthuma ikomiti elibhekele ukusebenza kwansuku zonke, iTop 6 kanjalo nonobhala jikelele.

Isigatshana i-12.2.21.2 emthethweni sisekelo we-ANC, le nhlangano ewusebenzisile ukuhoxisa uMengameli Jacob Zuma kuhulumeni, ubalula ukuthi lesi sigungu sisayina inkontileka yokusebenza nomuntu esimjubayo futhi singakwazi ukuhoxisa noma ngubani esikhundleni.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.