‘Izithandani aziqaphele izifo ngeValentine’s Day’

Isolezwe - - IZINDABA -

njengoba kuyinyanga eyaziwa ngenyanga yothando.

Yize inyanga yaziwa ngenyanga yothando kodwa kuqhakanjiswa kakhulu ukugqugquzela abantu ukuthi bazivikele ezifweni ezithathelana ngokuya ocansini.

UDhlomo unxuse intsha ukuthi igweme ukuya ocansini noma isebenzise amakhondomu ukuze izivikele egciwaneni lengculazi.

“UFebhuwari waziwa ngenyanga yothando. Njengoba sekufike iValentine’s Day siyazi ukuthi abantu abasha bangalingeka ukuthi benze izinto ezingabeka ikusasa labo engcupheni njengokuya ocansini olungaphephile. Yize iningi labantu abasha abasezikhungweni zemfundo ephakeme bengenazifo basengcupheni enkulu yokukhulelwa bebancane, ukungenwa yizifo ezithelelana ngokuya ocansini negciwane lengculazi,” kusho uDhlomo.

Uthe uhulumeni ukhathazekile ngezibalo eziphezulu zamantombazane aneminyaka ewu-15-24 asengozini enkulu yokuhaqwa yigciwane lengculazi ngenxa yokuthandana namadoda amadala nalawo aya ocansini ukuze athole imali naqome o-sugar daddy nama-blesser.

UDkt Belinda Dias obhekele ezempilo enkampanini yomshwalense iLiberty ululeke abantu ukuthi bayithathele phezulu imiyalezo eqwashisa ngokuzivikela ngeValentine’s Day.

“Yize iValentine’s Day ingamahora awu-24 nje, ukunakekela umzimba wakho manje kungasiza ekutheni ugweme ukusebenzisa enkulu imali ngenxa yezinkinga zezempilo kusasa.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.