Aluphenywe impela olukaSenzo

Isolezwe - - IMIBONO -

MHLELI: Ngifisa ukuzwakalisa ilaka lami mayelana nenkulumo ebizungeza ezinkundleni zokuxhuma ngokufa kukaSenzo Meyiwa.

Okuningi okubhalwe kwiTwitter ngiyavumelana nako. Amaphoyisa ngicela alusukumele lolu daba enze uphenyo olunzulu. Vele kwakumele amaphoyisa enze njalo kwasekuqaleni.

Bonke abantu ababesendlini ngesikhathi uSenzo elimala kwakumele baphenywe bachaze ukuthi kwenzekani. Kungafa umuntu odlalela iqembu lesizwe neqembu elikhulu kangaka kube sengathi kufe intuthane nje.

Kumele amaphoyisa athathe isibhamu sikaChicco Thwala ayosihlola ukuthi akusona yini esasebenza njengoba kushiwo kwiTwitter. Kumele unina kaKelly, uKelly, uZandi naye uLongwe indodana kaChicco, bahlonywe imibuzo ngokufa kukaSenzo.

Nginesiqiniseko sokuthi bayalazi iqiniso ngokufa kwakhe. Angithi babekhona kwenzeka lokhu, abaphenywe basho ukuthi kwenzekani.

Thina sizwe sikaNswani zoThango sithi liyavela iqiniso manje, okufihliwe sekuvela obala. Alikho izinyane lemvubu ladliwa zingwenya kwacweba iziziba.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.