IPhalamende nethuba elilivulele umphakathi

Isolezwe - - IZINDABA - MAYIBONGWE MAQHINA

UMPHAKATHI uzonikwa ithuba lokubhala iziphakamiso zokuchibiyela uMthethosisekelo ukuze kuphasiswe udaba lokubuyiselwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo.

IPhalamende lithe iziphakamiso ezibhaliwe zizothunyelwa kusukela manje kuze kube nguMeyi 31 lapho sekuzobe sekwenziwa iziphakamiso phambi kwekomiti loMthethosisekelo. Linikeze ikomiti loMthethosisekelo kuze kube ngu-Agasti 30 ukuthi lize nezichibiyelo odabeni lomhlaba.

Isigaba 25 soMthethosisekelo sithi akekho umuntu okufanele ancishwe umhlaba nendawo yokuhlala futhi umhlaba unganikwa abanye uma uzohlomulisa umphakathi.

Uphinde uthi imali okufanele ikhokhwe kufanele iphasiswe yinkantolo nokuthi kufanele kuchitshiyelwe umthetho ukuze abantu bathole umhlaba. Ikomiti lizohambela izifunda ezine nomasipala ukuzwa iziphakamiso zomphakathi kusukela ngoMeyi.

Lizoqala eLimpopo lidlulele kwezinye izifundazwe, ligcine eWestern Cape ngoJuni. Abafuna ukuthumela iziphakamiso bangazithumela ku-pjayiya@parliament.gov.za noma bazifeksele ku-086 465 0678.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.