Uhlaselwe wukugula weqiwa wumcimbi

Isolezwe - - IZINDABA - NOKUBONGWA PHENYANE

BASHAYA AMAKHALA NGAMAQAKELO

Sbu Qwabe: Kuyohlala kunje eNingizimu Afrika ngoba siyazithanda izinto zamahhala, kuphi ukuphepha kula maqakelo akhishwa wuMnyango wezeMfundo?

IDOWNS IFUNA UJALI EHLISE IHOLO LAKHE

Mancinza Nondaba:Abamyeke uma bengazimisele ngaye, vele kugcwele esiswini seSundowns.

Velani Goodman: Phela vele simnandi esiswini, uma abaphathi bengavumelani ngomholo akaye kulaba abasijahayo sibone ukuthi uyoyithola yini khona.

Sanerh Ndoh Mbhelerh: Baningi abangeke badlale lapha kwiDowns...ngiyabazwela shem.

Cxolile The-Legacy Mgcine: Vele ayisaholeli iDowns, sebeyayithanda nje abadlali ngoba babeyazi iholela kakhulu.

Sanele Sangweni KwaCeza KwaDamba: Ngiyahambisana neDowns, akukhona phesheya la eMzansi.

Xolani MzukulukaManyosi Shandu: Inkinga useyayazi imali uJali njengoba edlala phesheya

nje. ULADY D KWABATHOLE IZINDONDO

Bongani-kaNsuku Biyela: Siyambongela umama uKhoza, ave esebenza ngokuzikhandla.

Mnotho Mondli Ncwane EMkhomzi: Halala kuKhozi FM, luhamba phambili.

Xolani MzukulukaManyosi Shandu: Siyambongela uNsukukayifani.

BASABISA NGOKUDUBA IZIGULI

Mpume Ndlovu: Hhayi zenzeni? bo

INKUNZI esiluvava emculweni weJazz, uVusi Mahlasela, ayibanga khona emcimbini wokuyihlonipha eNyuvesi yaKwaZulu-Natal izolo ngenxa yokugula.

UVusi ubezohlonishwa ngeziqu zobudokotela emculweni ngegalelo lakhe lokuthuthukisa umculo wakuleli emazweni ahlukene phesheya nokwenza ushintsho emphakathini.

Uthe ubengeke akwazi ukuhamba ngebhanoyi ukuzolanda iziqu zakhe.

“Angiphilile kahle kodwa ngeke nginabe ukuthi yini engiphethe. Ngiyethemba ukuthi ngoSepthemba uma sekunomcimbi ofanayo ngiyobe ngikhona ukuze ngizozibongela nami.”

Lokhu kuhlonishwa kusho lukhulu kuye. “Iziqu ngizithatha njengezibalulekile kakhulu empilweni yami futhi kusho ukuthi usemningi umsebenzi osangihlalele. UNkulunkulu unginike ithalente ukuze ngenze umehluko empilweni yabantu ngisebenzisa umculo.”

Uthe wonke umuntu unodaba okumele aluxoxe empilweni yakhe njengoba sonke sineziphiwo esazinikwa uNkulunkulu. “Ngifuna ukuthi intsha ikhuthazeke uma ibona ukuhlonishwa okunje. Ngiqale isikhungo sokufundisa umculo ukuze ngidlulisele ulwazi enginalo kubaculi abahlukene abasafufusa.”

Phakathi kwabebethweswa iziqu kukhona nentokazi esizakhele igama, uSbahle Mpisane, ebithweswa iziqu zeBachelors Degree emkhakheni wokwakha nokuhlela amadolobha.

USbahle uthe bese kukaningi esikaza ukuyeka izifundo zakhe ngenxa yokuba matasa.

“Angikakholwa namanje ukuthi ngithole iziqu. Bekubakhona ukungazithembi kodwa bengihlala ngizikhumbuza ukuthi yini eyenza ngifune ukuzithola,” kusho uSbahle.

THUMELA umbono ngalolu daba kuFacebook (Isolezwe), kuTwitter (@isolezwenews) noma umqhafazo ku-45773. I-sms ibiza R1,50.

Isithombe: SIGCINIWE

UVUSI Mahlasela ohlonishwe ngeziqu zobudokotela emculweni iNyuvesi yaKwaZuluNatal ngegalelo lakhe emculweni

SBAHLE MPISANE

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.