Sekungaphezu kwamandla okwenzekayo

Isolezwe - - IMIBONO -

NGOLWESIBILI sethule umkhankaso esihlose ukulekelela ngawo ukuthi kugcine kunqotshwe ukubulawa kwabantu besifazane ngamadoda asuke ethi ayabathanda.

Umkhankaso esiwubiza ngokuthi #Sekwanele siwethule emuva kodaba lwenkosikazi ebulawe ngumyeni wayo okuthe emva kwamahora ambalwa naye wazibulala.

Siwethule ngezithombe zezehlo ezadonsa amehlo obekukhona kuzo nesowayengumlingisi woMuvhango, uLindiwe “Doobsie” Chibi.

UDoobsie wadutshulwa ngo-2005 ngowayeyisoka lakhe, uDan Mokoena. Wasinda kodwa wasala ewufafube waze wagcina ngokushona ngo-2007 ethathwa yi-pneumonia.

Bekukhona nesithombe sikaConstable Francis Rasuge owabulawa ngowayeyisoka lakhe, uWilliam Nkuna, ngo-2004. Kwaphela iminyaka eyisishiyagalombili ngaphambi kokuthi kutholakale amathambo akhe.

Ngokuvumbulula izinto ezindala sizama ukucacisa ukuthi empeleni ukuhlukunyezwa, ukulinyazwa nokubulawa kwabesifazane ngamadoda abathandana nawo yinto ekade yaqala.

Umkhankaso wethu uthi #Sekwanele ngoba sifisa kutholakale umnyombo wesihluku samadoda ngoba akukwazi ukuthi kungaqhubeka ukuthi abesifazane baphile kanje.

Sithi #Sekwanele ngoba kusho ukuthi inkululeko ifana nento engekho kwabesifazane uma amadoda esephenduke izilwane kanjena.

Amadoda enza lezi zinto akhona yonke indawo emphakathini, akukhathalekile noma afundile, akafundile, ayasebenza, awasebenzi, ayakholwa, awakholwa, kuyafana nje.

Akusona isifiso sethu ukugxila ebubini bezenzo kuphela kodwa sifisa ukuthola isisombululo esizosiyisa phambili njengomphakathi.

Enye yezinto esizihlelayo wumkhuleko ozohlanganisa amahlelo ahlukene kukhulekelwa lesi sihlava. Imininingwane yomkhuleko izoshicilelwa ephephandabeni maduzane.

Simatasa nanokuhlela izigcawu okuzokhulunywa kuzo ngala manyala. Sidinga wonke umuntu afake isandla ukuvikela abesifazane. Izingane zabafana ezikhuliswa manje azazi ukuthi udlame alusona isisombululo. Adinga usizo namadoda akhuluma ngodlame kuphela.

#Sekwanele.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.