Kunikelelwe inhlangano yabalimi ngogandaganda

Isolezwe - - IZINDABA - PHILI MJOLI

BAFUNA ukwehlisa isibalo sabantu abafudukela emadolobheni beyofuna imisebenzi abalimi baseVryheid abasungule uhlelo lokuthi wonke umuzi ulinyelwe ihektha.

Laba balimi baku-ward 17 bahlanganise izinhlangano zezolimo ezingu-80 kwakhiwa inhlangano eyodwa, iSiphumelele ezomela ezolimo kule ward. Bahlomule ngogandaganda nezinye izinsiza zokulima emnyangweni wezokuThuthukiswa koMphakathi wasemaKhaya. UMnuz Zakhele Zungu usihlalo weSiphumelele uthe bakholwa wukuthi uma abantu bakule ndawo bengasebenzisa umhlaba omningi wamakhosi ongenzi lutho batshale, ngeke sibe khona isidingo sokuthi bafudukele emadolobheni. “Ukuxhaswa kwethu ngogandaganda kuzosisiza ukuthi sikwazi ukukhiqiza umkhiqizo omningi esizowudayisa ndawonye. Sibonile ukuthi uma inhlangano idayisa yodwa kuyenzeka umkhiqizo ugcine ungadayiswanga ngoba amakhasimende adinga umkhiqizo omningi. Uma sihlangene sizokwazi ukuthi yize inhlangano ngayinye itshala kwihektha elilodwa, ikhasimende lethu elidinga umkhiqizo omningi silitshele ukuthi silima emhlabeni ongamahektha angu-80,” kusho uZungu.

UNkk Tholile Khumalo oyikhansela lakule ndawo obuye abe ngusihlalo wenhlangano yezolimo yamakhosikazi i-Women in Agriculture and Rural Development (WARD) kule ndawo, uthe umhlaba ongasetshenziselwa ukulima kule ndawo ungamahektha ungu-900 kodwa umphakathi awukakwazi ukuwusebenzisa wonke.

“Phambilini besisizwa wuMnyango wezoLimo ngokusiqashela ugandaganda ozolima, manje sicabanga ukuthi sekuzoba nomehluko omkhulu ngoba sizokwazi ukuqala ukulima ngesikhathi esisithandayo ngoba ugandaganda owethu,” kusho uNkk Khumalo.

Uthe umphakathi wakule ndawo ugxile ekutshaleni ubhontshisi nommbila.

Uthe kunohlelo lokuthi umlimi ngamunye atshale ummbila ozoyiswa esigayweni.

“Umlimi uyabala ukuthi udinga ummbila ongakanani ozomlonda kuze kufike isivuno esilandelayo, njalo ngenyanga umndeni wakhe ulanda impuphu esigayweni. Uma ekhiqize kakhulu uyawudayisa,” kusho uNkk Khumalo.

Isithombe: SITHUNYELWE

ABALIMI baseVryheid abangaphansi kwenhlangano yezolimo iSiphumelele enemifelandawonye engu-80 bejabulela ugandaganda abawunikwe wuMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi waseMakhaya ngeledlule

THUMELA umbono ngalolu daba kuFacebook (Isolezwe), kuTwitter (@isolezwenews) noma umqhafazo ku-45773. I-sms ibiza R1,50.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.