Injinga emnyama ebonela kuSol Kerzner

Isolezwe - - EZOMNOTHO - INTATHELI YESOLEZWE

USOMABHIZINISI waseNcotshane oPhongolo ufuna ukufana nenjinga yamahhotela uMnuz Sol Kerzner. UMnuz Phumlani Ngwenya unamahhotela amabili iCrocodile Creek, Magudu Inn neKwalala Lodge.

Ohlwini lwezakhiwo anazo kubalwa amabhilidi ayisithupha emadolobheni ehlukene KwaZuluNatal awaqashisele iminyango kahulumeni.

ICrocodile Creek ihlala abantu abawu-100, iMagudu Inn inamakamelo angu-400 namagumbi emihlangano namahholo okudla, kuthi iKwalala Lodge iyihhotela elikleliswe ngezinkanyezi ezine, inamakamelo awu-45.

Njengosomabhizinisi abaningi abaqala bengenalutho, ufisa ukuqhubeka nokwakha umcebo. Uhlose ukuba nehhotela elinezinkanyezi ezinhlanu eliwudedangendlale eThekwini.

“Uma uSol Kerzner, owaqala engenalutho, akwazi ukuphumelela, akukho okungangivimba ngoba ngibukela kuye. Nami ngifuna ukuba injinga enamahhotela nezakhiwo ezihlukene,” kusho uNgwenya.

Usanda kudla umhlanganiso emiklomelweni yosomabhizinisi yebhange Ithala, eklomelisa osomabhizinisi abenza izinto zenzeke emikhakheni yabo badala namathuba omsebenzi.

Uthole indondo noR100 000, ahlela ukuwutshala ebhizinisini lakhe.

UNgwenya uthe waqala emncane ukuba wusomabhizinisi, edayisela odokotela neziguli amaqanda abilisiwe nobhatata uma ephuma esikoleni.

Uveze ukuthi lokhu wayekwenzela ukulekela unina owayebakhulisa kanzima.

Emuva kokudayisa amaqanda nobhatata ubedayisa upopo ngasegaraji agcina esesebenza kulo.

Ukwazi isiBhunu kwamsiza wagcina esexhaswa ngummeli wendawo uMnuz Willy Plant owayemkhokhela esikoleni emthengela nezincwadi ngesikhathi esekolishi lobuthishela.

Uphothule izifundo zakhe zobuthishela ngo-1991 Esikhawini College.

Ube esebuyela esikoleni ayefunda kuso eDwaleni High lapho wayefundisa khona isiBhunu.

Ubene-tuckshop ebidayisa ukudla okuphekiwe esikoleni afundisa kuso.

Wavula inkulisa ezosiza abazali abasebenzayo ngokuthi babe nendawo ephephile yokushiya izingane.

Ubenesitolo esidayisa izinsiza kufunda, iSiyanda Stationers kwathi ngo-1991 wakha indlu enamakamelo amane, wase eyidayisa.

Ebona isidingo sendawo yokuhlala oPhongolo, wakha indlu yokuhlalisa izivakashi, waba wumuntu wokuqala endaweni ukuba neB&B.

“Kwakunzima ukuthola amakhasimende ngesikhathi ngisaqala.

Ngasizakala ngo-2002 emuva kokuqubuka kwesifo sohudo, babeze ngobuningi babo onesi ukuzolapha iziguli base bedinga indawo yokuhlala. Ngathola onesi abangu-13 abahlala izinyanga ezintathu kwangena uR220 000 esikhwameni sami,” kusho uNgwenya.

Ngokuhamba kwesikhathi wangenela umncintiswano wezokuvakasha egqugquzelwa yiTourism KwaZulu-Natal.

Wathola ithuba lokuya kwiWorld Travel Market e-England lapho akhangisa ibhizinisi lakhe, kuyimanje uthola izivakashi ezihlala eCrocodile Creek ezazimbone e-England.

Inselelo enkulu kwaba wukuthola imali eyanele yokuthenga iMagudu Hotel, okwakuyihhotela elidala elinamagumbi awu-18 ngenxa yokuthi amabhange ayenqaba ukwemukela indlu yezivakashi njengesibambiso.

Waya eThala, lasivuma isicelo sakhe kungakapheli nenyanga.

Imali ayithola eThala wayisebenzisa ukulungisa iMagudu Hotel, wengeza amanye amagumbi nezinye izinto.

Manje ilalisa abantu abawu-400, inezindawo zokudla namagumbi emihlangano.

Ngenkathi esefuna iKwalala Lodge ngonyaka odlule, waqonda ebaxhasini bakhe, Ithala, futhi wakwazi ukufaka idiphozi, langananaza ibhange ukumnikeza imali, lazi ukuthi uyikhasimende elithembekile.

Ugqugquzele abanye osomabhizinisi ukuthi basebenze ngokuzikhandla ukuze bakhe umnotho. IKHASI ELIKHOKHELWE

Isithombe: SITHUNYELWE

UMNUZ Phumlani Ngwenya uthi ngeke ahlulwe wukwakha inqwaba yamahhotela ngoba umuntu abukela kuye uMnuz Sol Kerzner wakwenza lokho

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.