Umbutho udunwe yizigebengu nosomathuba

Isolezwe - - IMIBONO -

MHLELI: Kusuka ngo-1952 abaMhlophe babebulala abantu kungabi ndaba zalutho. Le nkululeko ayizalwanga eHillbrow nasePhoyinti, inegazi elaphalala. Namuhla siyayishobingela, siyingcolise ngokudla osekugayekile esiswini. Ngomhla ka-12 kuDisemba 2017 ngaya ukuyothula ubufakazi kwiKhomishini kaMoerane.

UMnuz Sihle Zikalala nethimba lakhe babehubhuza amanga angangomkhoma athi “kunesandla sesithathu njengoba lo mbutho uqedana ngenkemba”.

Iyazi i-ANC ukuthi yini abayenzile ukuthi namuhla lo mbutho usuheha izigebengu. Futhi ngangiyophikisa amanga athi le nkinga yokubulalana yinto yalana eKZN ekubeni iqale eMpumalanga. Kunencwadi ebhalwe nguMnuz Mzilikazi Wa Afrika ethi There Is Nothing Left To Eat emayelana nokuqothwa kwababengamasosha alwa nenkohlakalo.

KwiKhomishina kaMoerane ngathi enye into edala lezi zinto ukuthi uma ufuna ukuba yikhansela noma yilunga lesifundazwe nelikazwelonke, akufunwa sicucu semfundo. Useyayibona uNkk Nomusa Dube-Ncube.

Enye into abaholi bavela sekunesidumbu, sebevela emaphepheni nakumabonakude. Ngaya kwiKhomishini ngomhlaka 12, ngomhlaka 23 kwabulawa uMnuz Gideon Phahla weSADTU obefundisa e-Aldinville okunesandla sowesifazane nendodana yephoyisa. Mangaki amacala anyathelwayo ngoba abantu bengawazi umthetho noma amaphoyisa esehlafunile noma evilapha? Leli cala laba lula ukuphenya emva kwamahora angu 16 ebulewe.

Sabhalela uNgqongqoshe Bheki Hamilton Cele noMnuz Kenneth Kaunda, namanje abakakaphenduli ngisho sesibatshela ukuthi “umsolwa osebekwe icala, usegadwa yizinkabi”. Ukubulawa kwalesi sishoshovu se-ANC neSADTU akuvelanga ezindabeni nasemaphepheni, ngakho akubalulekile futhi akakaze afune ukuba yikhansela. Size sacishe saya enkantolo sifuna umseshi waKwaDukuza aphume kuleli cala ngoba ubelona. Ngibe sengibhalela uyise womsolwa ukuthi akatshele izinkabi zomfana wakhe, ziyeke ukusikhomba, asibulalanga muntu thina. Noyise oyiphoyisa wathula sengathi usethuneni eselibekwe netshe elithi ulale ngoxolo.

Ngibonga uBrigadier General Bheki Langa obenozwelo futhi esesaba ukuthi sinezizathu eziqinile ukuthi singaliwina elokukhipha lo mseshi waKwaDukuza. Izinto eziyisikhombisa esathi akaziphenye, akazenzanga.

Ngiyavumelana noNdosi ngokuthi ezobunhloli ziphuphe njengesangoma esidla imbumba. IKHASI ELIKHOKHELWE Siyanda Mhlongo KWADUKUZA

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.