Uya esiShayamthetho owekaMoerane

Isolezwe - - IZINDABA - MHLENGI SHANGASE

UNDUNANKULU waKwaZulu-Natal, uMnuz Willies Mchunu, uthe uzohambisa umbiko weKhomishini kaMoerane ebiphenya ngokubulawa kosopolitiki esiShayamthetho ukuze uSomlomo awethule kule ndlu.

Uthe uSomlomo uzobe esewudlulisela ekomitini elifanele esiShayamthetho bese lenza izincomo.

“UNdunankulu uzobe esekhipha umbiko emphakathini ukuze uphawule ngawo. Kumele uNdunankulu awuhambise zingakapheli izinsuku ezingu-21 ewutholile umbiko,” kusho uMchunu.

Ukusho lokhu amukela umbiko wekhomishini ngoLwesibili ntambama eThekwini.

Wajuba ikhomishini ebiholwa ngu-Advocate Marumo Moerane ngo2016 emva kwezehlakalo zokubulawa kwabaholi bezepolitiki. Ibiphenya izehlakalo ezenzeka kusukela ngo-2011 kanti kuyinto eyaziwayo ukuthi kusukela ngo-2014 bangaphezulu kuka-100 abantu asebebulewe esifundazweni okusolakala ukuthi kuhlobene nezepolitiki.

“Sabona ukuthi kumele senze okuthile ngemuva kokukhathazeka ngokunyuka kwesibalo sabaholi ababulewe. Besifuna ukuthola umnyombo wokuthi kungani abaholi bebulawe kangaka.”

Muva nje sekubulewe amakhansela amane ezehlakalweni ezehlukene eZululand, Ugu naseMgungundlovu, okubonakala ukuthi kunenhlese yezepolitiki.

Ukubulawa kwabesifazane nezingane nakho kuyaqhubeka kanjalo nalabo abaphila nokukhubazeka.

UMchunu uthe uyethemba ukuthi ikhomishini izolithola iqiniso.

“Ngale khomishini sihlose ukuthola iqiniso ukuze sibuyise ithemba entandweni yabantu.”

Ethula umbiko uMoerane uthe unamakhasi angu-424 kanti unezincomo eziqhamuka kofakazi ababalelwa ku-60.

Ethula inkulumo ayeyibhekise esifundazweni ngoFebhuwari 2018, uNdunankulu wathi uzolula isikhathi esinikwe ikhomishini ngezinyanga eziyisithupha siphele ngo-Ephreli 2018.

“Lokhu kwakusho ukuthi ekupheleni kuka-Ephreli ikhomishini izoba nezinsuku ezingu-30 zokuthi ilethe umbiko wokugcina. Yasungulwa ngaphansi komthetho iKwaZulu-Natal Commissions Act, 1999 (Act No. 3 of 1999).”

Ukhishwa nje iRight2Know Campaign (R2K) yakhala ngokuthi ikhomishini iyanqaba ukudedela ubufakazi obubhaliwe obathulwa kule khomishini.

Isithombe: SITHUNYELWE

USIHLALO weKhomishini kaMoerane ebiphenya ngokubulawa kosopolitiki, u-Advocate Marumo Moerane, ethula umbiko kuNdunankulu uMnuz Willies Mchunu eThekwini ngoLwesibili ntambama

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.