Ufake umnyango ngaphansi komlawuli

Isolezwe - - IZINDABA - MHLENGI SHANGASE

UNGQONGQOSHE weMfundo eyisiSekelo uNkk Angie Motshekga ufake ngaphansi komlawuli uMnyango wezeMfundo nezeMidlalo eNorth West.

Okhulumela umnyango, uMnuz Elijah Mhlanga, uthe uNkk Motshekga ube nomhlangano omuhle noNgqongqoshe walo mnyango eNorth West, uMnuz Jonas Sello Lehari nezikhulu zomnyango. Uthe uthule umlawuli, uMnuz Nkhono Johannes Mohlala, okunguye ozobhekana nezinto ezithinta umnyango emuva kombiko wethimba elajutshwa nguNkk Motshekga esifundazweni.

“Uzobhekana nokusebenza komnyango, abhekane nezinto ezizoba yizihibe ekutheni kuthunyelwe izidingo emphakathini.

Uzobe eseqinisekisa ukuthi lezi zinto ziyalungiswa,” kusho uMhlanga.

Uthe izinto ezizokwenziwa wumlawuli wukuqinisekisa ukuthi kulandelwa imigomo ethinta ukukhishwa kwemali eya ezikoleni.

“Uzoqinisekisa ukuthi kuyafundwa ezikoleni, abhekele ukuthi amahhovisi ezifunda ayasebenza.

Uzoqinisekisa ukuthi ingqalasizinda iyaphuculwa, abafundi kufanele bathole izinto ezizobayisa ezikoleni,”kusho uMhlanga.

Phambilini iNatu ike yanxusa uNkk Motshekga ukuthi afake ngaphansi komlawuli uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, ikhala ngokuthi kunezinto eziningi ezingahambi kahle esifundazweni iNort West.

Yakhala ngokuthi kumele kuphenywe ngokuthengwa kwamaqakelo nokusatshalaliswa kwawo ezikoleni, ukungakhokhelwa ngesikhathi kwabaphakela izikole nabenza eminye imisebenzi emnyangweni, kanjalo nokunganyuswa komholo kothisha bakwaGrade R.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.