IZINKONDLO

Isolezwe - - IZINDABA -

Kubantu asebesindwa yiziqu, Kochwephesh’ abatatazelelwayo, Ngifunzwe konk’ okungababi, Okushelela kwehle esiphundu. Konke lokho ngiyokuthanda, Ngikuncome, ngikubabaze; Kodwa akukwanelisa, Ngoba ngaz’ indaw’ engcono. Ezweni elimagebhugebhu, Ngasehlathini elingasesiqhoqhweni, Emaqhugwaneni engongoni, Emagceken’ asemgingqilizini, La ngihamba khona ngonyawo, Ezindleleni ezinodaka nomeno; Kubantu abaphila ngesithukuthuku; Kubantu bezikhumba neziqhaza; Abazidlela imbuya ngothi, Badl’ amasi nesangcobe. Yilapho ngimile khona. Yibo lab’ abangitshalayo, Bangihlakulela ukuze ngikhule Ngibe ngangemithi ephakeme. Uma lezo ngxabo zingagqojwa, Ngisho umuthi usungangakanani Ungabuna ushabalale. Mhla waze waqhakaza, Le ndawo iyothandwa njengezinye, Kovuthuka namahlamvu avundise. Zonke izihlahla ebezizobhasha Zibhubhuzele kokunye ziwedlule. Yonke indawo ifane nezinye, Nezithelo eziwayo ziveze enjengawo. Emhlabeni onganakekile, Kugqitshwe imvundo enkulu, Okudingeka igeja elizoyiveza, IGcobo libe yisigodlo. DBZ Ntuli

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.