Uchitha eyokulawulwa kombuso yidlanzana uJZ

Isolezwe - - IZINDABA - BONISWA MOHALE

OWAYENGUMENGAMELI wezwe, uMnuz Jacob Zuma uthi akukho ukulawulwa kombuso yidlanzana elifuna ukufeza izinhloso zalo.

Uthe leli temu lisetshenziswa ngabafuna udumo ngoba umbuso wakhiwe yiminxa emithathu okungezomthetho, isishayamthetho nongqongqoshe.

UZuma ubekhuluma emhlanganweni wabafundi obuseNyuvesi yaseWalter Sisulu, eMthatha izolo.

“KuneKhomishini yokulawulwa kombuso yidlanzana ehleli kumanje. Umbuzo wami, izinhlaka zombuso zontathu zazisetshenziswa yidlanzana yini? Owami umbono uthi, ukulawulwa kombuso yidlanzana yitemu elisetshenziswa ngabathile abafuna udumo kwipolitiki ngoba nabantu abafakazayo kule khomishini abacacisi ukuthi umbuso wawulawulwa kanjani,” kusho uZuma.

Uthe akanandaba ukuthi ukulawulwa kombuso yidlanzana kubizwa ngaliphi igama ngoba into ayibonayo wukuthi kwakunabantu ababenza okuthile nabanye kodwa lokhu akusho ukuthi kwakulawulwa umbuso yidlanzana.

“Asingivumi ukudliswa noma yini ngabantu abafuna udumo kwipolitiki, leli temu lokulawulwa kombuso yidlanzana yinto engekho. Ngabe ezomthetho zilawulwa yidlanzana, ngabe isishayamthetho silawulwa ngabathile, ngabe uhulumeni ulawulwa ngabathile? Ayikho leyo nto,” kusho uZuma.

Uphinde watshela abafundi ukuthi iNingizimu Afrika ayikhululekile ngoba isadinga inkululeko yezomnotho.

Uthe ukube uthola ithuba lokushaya umthetho, angaphasisa ukuthi bonke abafundi abatholwa begcaluza emgwaqweni ngesikhathi sokufunda ngabe bavalelwa ejele ukuze bafunde ngenkani.

“Bekuzoba nejele eliyisipesheli labafundi abagcaluzayo ngesikhathi sesikole. Bebezovalelwa kulo baphoqwe ukuthi bafunde baze badedelwe uma sebethole iziqu zabo,” kusho uZuma.

Ukhale nangokuthi intando yabantu ayisebenzi kahle ngoba uthi uhulumeni omele iningi labantu esethathe isinqumo, ayiswe enkantolo yomthethosisekelo yinhlangano esiza umphakathi bese kuvinjwa isinqumo sikahulumeni.

Ugqugquzele abafundi baqhubeke nokukhuluma ngemfundo yamahhala nangomlando wentando yeningi ukuze izwe liye phambili.

UMnuz Pule Mabe okhulumela i-ANC uthe bayahambisana nomsebenzi owenziwa yiKhomishini yePhini loMphathi wamaJaji, uJustice Raymond Zondo, ephenya ukulawulwa kombuso yidlanzana ngoba isinqumo sokuthi isungulwe sathathwa engqungqutheleni yokukhetha ubuholi be-ANC ngonyaka odlule.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.