Uhulumeni ufuna kuboshwe abeFFRET

Isolezwe - - IZINDABA - MLUNGISI GUMEDE

UHULUMENI waKwaZuluNatal usunxuse ukuthi aboshwe ngokushesha amalungu omfelandawonye wezinhlangano ezidume ngokufuna amathenda ngenkani, iFederation for Radical Economic Transformation, (FFRET), agasele emahhovisi oMnyango wezeMpilo esifundazweni afike ahlukumeza aphinde asabisa izikhulu zalo mnyango.

Lesi siphakamiso senziwe ngemuva kokwethulwa kombiko mayelana nalesi sigameko esenzeke ngeledlule.

Amalungu alezi zinhlangano kuthiwa aphinde avalela ehhovisi nebamba leNhloko yoMnyango wezeMpilo.

Kubikwa ukuthi amalungu alo mfelandawonye wezinhlangano avuka indlobane asabisa izikhulu zomnyango, aphinde asabisa nethimba elijutshwe uMnyango kaMgcinimafa ukuba lizosiza uMnyango wezeMpilo.

Ibamba likaNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnuz Sihle Zikalala lithe uhulumeni uzibophezele ekuguquleni izisekelo zezomnotho.

“Bakhona osomabhizini abadonsa kanzima kodwa abenza izinto ngokulandela umthetho, amalungu eKhabhinethi achaze ukuziphatha kwamalungu alezi zinhlangano njengobugebengu,” kushu uZikalala.

Uthe iKhabhinethi iphinde yanxusa ukuthi kwenziwe uphenyo ngokuthi abekho yini abasebenzi bomnyango abasebenzisana nalaba bantu abafuna amathenda ngenkani.

“Kumele kuphenywe nokuthi inkampani eqashwe ukuthi igade eNatalia lapho kukhona amahhovisi omnyango ayinaso yini isandla ekungeneni kwala malungu ebhilidini,” kusho uZikalala.

Uthe bafuna ukwazi ukuthi kungani amaphoyisa engazange awabophe amalungu ale nhlangano ngoba abizwa ngesikhathi kwenzeka isigameko.

UZikalala uthe sebephinde bakhipha umyalelo bawubhekisa kwiziphathimandla zomasipala othi kumele ziqikelele umsebenzi wazo ngemuva kokwenyuka kwezinga lemiphumela emibi kumncwaningi mabhuku jikelele.

Uthe bahlela nomhlangano nezinkampani zonogada ukuze babheke ukuthi bangabambisana kanjani.

“Enye into esikhulume ngayo ukuvuselela ikomiti lamaqembu ezombusazwe ukuze silungiselele kahle ukhetho lwangonyaka ozayo,” kusho uZikalala.

Esitatimendeni abeFFRET bathe bayajabha ngokuhlanekezelwa komhlangano wabo nezikhulu zoMnyango wezeMpilo lapho kwaphuma khona imibiko yokuthi babezithumbile ngoLwesine oludlule.

Bathe bayajabula ukuthi bagcina behlangene nezikhulu zoMnyango wezeMpilo yize kwakubuye kuphakame imimoya kodwa izingxoxo zahamba kahle futhi bayaqhubeka nokusebenza nokuxoxa nezinhlaka ezithintekayo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.