Ngiyamsola uthisha owayebhukudisa abafundi

Isolezwe - - IMIBONO -

MHLELI: Ngenkulu indumalo ngithi angidlulise amazwi enduduzo emndenini wakwaMabaso ogqemeke engeqiwa ntwala ngokulahlekelwa umntwana wawo uNtandoyenkosi Mabaso ominze edamini lokubhukuda esikoleni iMountain Rise eMgungundlovu ngeledlule. Udaba lwengane lushicilelwe kuleli phephandaba kwephezulu.

Ngiphinde ngibe nemibuzo eminingi engaphenduleki engqondweni yami ngokuthi ngabe uthisha okuthiwa ubegadile ubekuqeqeshelwe yini ukubhukudisa izingane njengoba ethi wayibona ingane iphakamisa isandla yena wazitshela ukuthi iyabala. Ngokwazi kwami umuntu ophakamisa isandla ebhukuda uyaqashelwa ngoba lokho kusho ukuthi udinga usizo.

Lo thisha bekufanele aziphonse emanzini asize ingane ecela usizo enze okwenziwa omunye uzakwabo ofundisa eCool Air Secondary eDalton okuthiwa waziphonsa ehlenga umfundi kwaze kwaphonseka uucingo lwakhe emanzini esindisa umfundi eminza. Lowo mfundi wasinda njengoba esaphila namanje.

Okunye, kulesi sikole ngabe banaso isiqiniseko sokuthi ingane bese iqeqesheke ngokwanele ngokubhukuda njengoba kuthiwa ukujula kwalelo damu kulinganiselwa ku-1.8m?

Siyabonga ukuthi uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal ukuqinisekisile ukuthi uzoluphenyisisa lolu daba. Siyathemba bazowuthola umnyombo nembangela yale mpicabadala ukuze umndeni uthole ukuthula. Namaphoyisa kuzodingeka aphenye ngendlela yawo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.