Ngicela usizo ngithole isitifiketi sokuzalwa

Isolezwe - - IMIBONO -

Khethiwe Dlamini EMGUNGUNDLOVU MHLELI: Nginenkinga yesitifiketi sokuzalwa. Sekunesikhathi eside ngizama nothisha bengilekelela kodwa kube sengathi kuyalunga kanti lutho.

Sengize ngaqeda ngisho nesikole ngingenaso isitifiketi sokuzalwa. Impilo yami imile angikwazi ngisho nokuqhubeka noma ukuzama amatoho. Ontanga yami impilo yabo iyaqhubeka sebengishiya ngezinto ezingi empilweni.

Lesi simo sami sesingifikisela nangemicabango eminingi ngempilo yami ngoba kubuhlungu ukuyibona imile kanje. Umama akasebenzi kumele engabe usesizwa yimi kodwa akwenzeki. EMnyangweni wezaseKhaya bavele babukise ngathi, kuyacaca nje ukuthi abazimisele ukusisiza. Nalapho ngisuke sengimoshe eningi imali ngigibela nayo leyo mali isikhathi esiningi ngisuke ngiyibolekile.

Ngicela ongangisiza ukuze ngithole usizo mayelana nalolu daba, ngike ngibone iphephandaba Isolezwe lisiza. Ongeziwe Ntonana ENANDAI

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.