E­den wil by S­we­de leer oor vul­lis­be­heer

Knysna-Plett Herald - - News | Nuus - Mi­chel­le Pie­naar

E­den-bur­ge­mees­ter Me­mo­ry Booy­sen ver­trek Son­dag 24 Sep­tem­ber na S­we­de om te gaan kers op­steek oor hul af­val­be­heer. Die stor­tings­ter­rein in Mos­sel­baai wat vir die dis­trik be­plan word en ge­paard­gaan­de uit­da­gings is die dryf­veer ag­ter die reis.

Booy­sen, die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der Mon­de Stra­tu, en ‘n mu­ni­si­pa­le regs­ad­vi­seur, Na­dee­ma Da­vids, gaan ‘n kon­gres op 25 en 26 Sep­tem­ber in S­tock­holm by­woon. Die be­soek gaan so­wat R106 000 kos.

E­den is ge­nooi deur Bu­si­ness S­we­den, die S­weed­se han­del- en in­ves­te­rings­raad vir sa­me­spre­kings met re­le­van­te rol­spe­lers, met die oog op ‘n oor­een­koms tus­sen Bu­si­ness S­we­den en die E­den-dis­trik.

“E­den is ge­nooi op grond van hul pres­ta­sies in die ver­le­de en die be­kend­heid van die Tuin­roe­te,” het Booy­sen ge­sê. “S­we­de be­moe­dig groot ny­wer­he­de om oor­see te be­lê. Dit gaan van ons af­hang om hul­le te oor­reed.”

DA-le­de van die E­den-raad het gis­ter ty­dens die raads­ver­ga­de­ring ten guns­te van die be­sluit ge­stem om ‘n af­vaar­di­ging na S­we­de te stuur. Le­de van die ANC, I­co­sa en klei­ner op­po­si­sie­par­tye het eg­ter kap­sie ge­maak.

Vol­gens Piet van der Ho­ven (ANC), T­he­re­sa For­tuin (I­co­sa) en Vi­r­gill Ge­ric­ke (ver­teen­woor­di­ger van klei­ner par­tye) is die reg­te pro­se­du­res nie ty­dens die be­sluit­ne­mings­pro­ses ge­volg nie. Ge­ric­ke is van me­ning die bur­ge­mees­ters­ko­mi­tee het die rol van die raad in die pro­ses oor­ge­neem. Die DA het eg­ter met ‘n meer­der­heid van 18 stem­me teen 14 vir die be­sluit ge­stem. Dit sal Booy­sen se eer­ste oor­se­se reis wees.

Vol­gens Booy­sen kan die dis­trik by die S­we­de baat vind op ver­skeie plat­forms, waar­on­der ver­voer, teg­no­lo­gie, toe­ris­me en her­nu­ba­re e­ner­gie.

“Dit is waar­op ek fo­kus,” het Booy­sen ge­sê. “Her­nu­ba­re e­ner­gie en die be­stuur van vul­lis­ver­wy­de­ring is ons groot­ste uit­da­gings. S­we­de is ‘n kam­pi­oen met dit.

Ek wil kyk hoe hul­le ons kan help om daar­die sis­teem te du­pli­seer en moont­lik te sub­si­di­eer. Vir el­ke rand wat ons span­deer (op die reis) ver­hoed ons ‘n vul­lis­ramp.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.