VOL LE­WE! Bio-strath

Na­tuur­lik. Vol voe­dings­waar­de.

Kuier - - Doktersadvies -

Bio-Strath is ‘n u­niek-ge­for­mu­leer­de voed­sel­aan­vul­ling wat be­staan uit ‘vrien­de­li­ke’ gis en nou­keu­rig ge­se­lek­teer­de kruie. By­ko­mend tot 11 vi­ta­mi­ne, 19 mi­ne­ra­le en 18 a­mi­no­su­re, bied Bio-Strath 13 bou­blok­kies soos le­si­tien, glu­can, man­nan, glu­ta­thi­o­ne, DNA, RNA, ATP, L-car­ni­ti­ne en ko-en­sie­me. Bou­blok­kies is voe­ding­stow­we wat ons sel­le no­dig het voor­dat vi­ta­mi­nes, mi­ne­ra­le en a­mi­no­su­re ge­son­de nuwe sel­le bou in die lig­gaam. T­wee­dens, die nou­keu­rig ge­se­lek­teer­de kruie wat die ba­sis vorm van Bio-Strath is ge­kies vol­gens na­tu­ro­pa­tie­se be­gin­sels om die lig­gaam te on­der­steun en help waar dit no­dig is. ‘n Aan­tal kli­nie­se en pre­kli­nie­se stu­dies is ge­doen met Bio-Strath om die doel­tref­fend­heid daar­van te be­wys. Dit word reeds vir meer as 50 jaar ver­trou deur mil­joe­ne. Bio-Strath gee oud en jonk meer e­ner­gie, meer vi­ta­li­teit, el­ke dag!

1ste Kind voor die ge­bruik van Bio-Strath

2de Kind voor die ge­bruik van Bio-Strath

Na ge­bruik van Bio-Strath vir 2 maan­de

Na ge­bruik van Bio-Strath vir 2 maan­de 100% NA­TUUR­LI­KE DAAG­LIK­SE AANVULLING VIR AL­LE OU­DER­DOM­ME

vaarU­niekU­niek­ge­for­mu­leer en in S­wit­ser­land ver ver­vaar­dig

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.