ster­re

T­hu­li Ma­don­se­la, 28 Sep­tem­ber 1962

Kuier - - Inhoud -

weeg­skaal 24 Sep. – 23 Okt. Dis nou ’n guns­ti­ge tyd om nuwe pro­jek­te aan te pak, so be­raam jou plan­ne en be­sluit op ’n plan van ak­sie. Goeie be­plan­ning sal sorg vir suk­ses. Jy be­sit nou die no­di­ge vaar­dig­he­de vir e­ni­ge ge­leent­heid wat oor jou pad kom. (daag­lik­se ster­re en die lief­de: 083 914 0177) sker­pi­oen 24 Okt. – 22 Nov. Fo­kus jou ge­dag­tes op dit wat jy wil hê en ge­bruik dan jou ver­beel­ding om dit te be­reik. Saam kan dié kom­bi­na­sie vrug­te af­werp wan­neer die tyd reg is. Jy sal ook die bes­te re­sul­ta­te kry as jy jou kre­a­ti­wi­teit ge­bruik. (daag­lik­se ster­re en die lief­de: 083 914 0178) boogskut­ter 23 Nov. – 21 Des. As jy die vre­de by die huis wil be­waar, moet jy aan jou­self werk en ver­an­de­rin­ge maak. Jy sal re­spek en waar­de­ring ver­dien as jy jou fa­mi­lie eer­ste stel bo jou per­soon­li­ke be­lan­ge. Fo­kus daar­op om heg­te ban­de met fa­mi­lie­le­de te smee. ( daag­lik­se ster­re en die lief­de: 083 914 0179) steen­bok 22 Des. – 20 Jan. Jy sal baie ge­luk­ki­ger wees as jy ’n bie­tjie meer vreug­de in jou le­we bring. Dit is ook nou ’n goeie tyd om moei­te te maak om jou so­si­a­le le­we bie­tjie op te kik­ker. Só sal jy ook nuwe stok­perd­jies ont­dek om jou le­we ver­der te ver­be­ter. (daag­lik­se ster­re en die lief­de: 083 914 0180) wa­terdraer 21 Jan. – 19 Feb. Goeie ge­sond­heid en krag word vir jou voor­spel. Jy is meer e­ner­giek en kan meer din­ge in min­der tyd doen as ge­woon­lik. Jou po­gings sal in­vloed­ry­ke men­se wat jou po­si­sie kan be­voor­deel, baie be­ïn­druk. (daag­lik­se ster­re en die lief­de: 083 914 0181) vis 20 Feb. – 20 Maart Dis be­lang­rik om goeie ver­stand­hou­dings met die men­se rond­om jou te hand­haaf. Dit sal baie voor­de­lig wees as jy be­vre­di­gen­de op­los­sings wil hê. Jy kan meer ef­fek­tief en suk­ses­vol wees as jy met nuwe, vars i­dees vo­ren­dag kom. (daag­lik­se ster­re en die lief­de: 083 914 0182) As jy ’n Weeg­skaal is, deel jy jou ster­re­te­ken met die o­pen­ba­re

be­sker­mer, T­hu­li Ma­don­se­la. Jy glo daar­in om ra­si­o­neel, ver­sig­tig en prak­ties op te t­ree en ook om ver­ant­woor­de­lik en be­hulp­saam te wees. Hoe­wel jy in­tel­li­gent en ver­stan­dig is, is jy som­tyds te kri­ties, want jy is ge­neig om men­se en si­tu­a­sies in diep­te te a­na­li­seer en dan die te­kort­ko­min­ge wat jy ont­dek, be­kend te maak. Jy laat ge­woon­lik toe dat jou kop jou e­mo­sies be­heer, so wan­neer jy ver­lief raak, doen jy dit met jou kop en nie

jou hart nie. Só bly jou ge­dag­tes al­tyd hel­der en nug­ter. ram 21 Maart – 20 A­pril Werk jou plan­ne mooi uit en glo in jou ge­luk. Wan­neer ’n ge­leent­heid na vo­re kom, neem ak­sie en gryp dit aan. Jou groot­ste uit­da­ging is om uit jou ge­wo­ne roe­ti­ne te kom om só jou ken­nis, ta­len­te en er­va­rings be­ter te ge­bruik. (daag­lik­se ster­re en die lief­de: 083 914 0171) bul 21 A­pril – 21 Mei Maak die bes­te van jou om­stan­dig­he­de. Weeg eers al jou op­sies op voor jy e­ni­ge be­slui­te neem. Sor­teer jou pro­ble­me stap vir stap uit. Dis nou ’n goeie tyd om oor jou toe­koms te be­sin, om se­ker te maak jy is in ’n be­ter po­si­sie vo­ren­toe. daag­lik­se ster­re en die lief­de: 083 914 0172) twee­ling 22 Mei – 21 Ju­nie Jy het ho­pe self­ver­troue en sjar­me, so op ’n pro­fes­si­o­ne­le vlak be­hoort jy goed te vaar. Neem wy­se be­slui­te, want dit kan jou in die goeie boe­kies van in­vloed­ry­ke men­se bring. Waar­de­vol­le vriend­skap­pe kan ook hier­uit spruit. (daag­lik­se ster­re en die lief­de: 083 914 0173) kreef 22 Ju­nie – 23 Ju­lie Dis jou beurt om die ver­maak te ver­skaf en so jou vrien­de­kring uit te brei. Vriend­skap­pe is jou sleu­tel tot ge­luk, so wees op­ge­ruimd en spon­taan. Jy kan selfs by ’n ge­skik­te klub aan­sluit as jy ge­sel­skap ver­lang. (daag­lik­se ster­re en die lief­de: 083 914 0174) leeu 24 Ju­lie – 23 Aug. Jou per­soon­li­ke le­we is be­saai met goeie ge­luk. Ge­bruik nou die tyd om jou on­ver­deel­de aan­dag en al­le po­gings aan jou per­soon­li­ke doel­wit­te te gee. Jou kre­a­ti­we vaar­dig­he­de sal ook nou han­dig te pas kom om dit te be­reik. (daag­lik­se ster­re en die lief­de: 083 914 0175) maagd 24 Aug. – 23 Sep. Gee ek­stra aan­dag aan jou voor­koms as jy men­se wil be­ïn­druk. Jou so­si­a­le wel­vaart hang groot­liks af van hoe men­se jou er­vaar. Dit be­te­ken jy sal jou­self meer op die voor­grond moet plaas en ook meer toe­gank­lik moet wees. (daag­lik­se ster­re en die lief­de: 083 914 0176)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.