Deel jou ge­hei­me

Jy is in ’n nuwe ver­hou­ding, maar hoe eer­lik moet jy wees oor jou ver­le­de en per­soon­li­ke pro­ble­me? En wan­neer is die reg­te tyd om jou nuwe lief­de daar­oor in te lig? DEUR AnDElInE WIl­lI­Ams-P­RE­tO­RI­Us

Kuier - - Kuier Coach -

Eer­lik­heid is een van die be­lang­rik­ste as­pek­te in e­ni­ge ver­hou­ding. Daar­son­der kan geen ver­hou­ding po­si­tief flo­reer nie. Maar hoe vroeg is té vroeg om jou nuwe lief­de oor jou baie per­soon­li­ke sa­ke in te lig?

In­dien jy aan ’n erns­ti­ge siek­te ly wat dalk nie met die oog waar­ge­neem kan word nie, moet jy jou nuwe lief­de daar­van vet­rel? Moet jy jou nuwe lief­de in­lig oor jou sek­su­eel-on­ver­ant­woor­de­li­ke ver­le­de? en wat is die re­ëls om­trent die reg­te of ver­keer­de tyd om dit te doen?

In­dien jy won­der of jy jou nuwe lief­de oor ’n moei­li­ke of on­ge­mak­li­ke kwes­sie uit jou ver­le­de moet in­lig, moet jy eers be­sin oor waar­heen jul­le op pad is. Is jy erns­tig oor jou nuwe maat en droom jy van ’n lang­ter­myn­ver­hou­ding of om die res van jou le­we met hom deur te bring?

In­dien jou ant­woord“ja”is, is dit ’n goeie i­dee om jou nuwe maat in te lig, ver­al wan­neer jy die ge­vaar loop dat hy oor jou kwes­sie by ie­mand an­ders gaan hoor en dit dan ’n ne­ga­tie­we uit­wer­king op jul ver­hou­ding kan hê.

vre­de met jou ver­le­de

een van die bes­te ma­nie­re om op te hou vrees dat dit die ein­de van jou nuwe ver­hou­ding kan wees wan­neer jou maat van ’n kwes­sie uit jou ver­le­de hoor, is om vre­de te maak met jou ver­le­de.

In­dien jy men­se seer­ge­maak het, gaan maak vre­de of vra vir ver­gif­nis. Op dié ma­nier hoef jy nie die dag te vrees wan­neer jou nuwe lief­de moont­lik daar­van sou uit­vind nie. In­teen­deel, jy kan dan self iets daar­oor ver­tel en by­voeg dat jy om ver­gif­nis ge­vra het.

In­dien jy fi­nan­si­ë­le pro­ble­me on­der­vind, is dit be­lang­rik dat jy in be­heer daar­van moet wees. kom­mu­ni­keer met jou skuld­ei­sers en ver­ef­fen jou skuld, selfs al kan jy slegs be­kos­tig om ’n klein be­drag af te be­taal.

Wan­neer jou nuwe lief­de dán oor jou fi­nan­si­ë­le si­tu­a­sie uit­vind, sal jy jou nie te veel hoef te be­kom­mer nie, om­dat jy reeds be­sig is om dit han­teer of dit on­der be­heer het.

Die be­lang­rik­ste is om te ont­hou dat jy ook jou­self moet ver­ge­we vir fou­te wat jy ge­maak het; vir ver­keer­de be­slui­te of vir seer of ska­de wat jy an­der aan­ge­doen het.

In­dien jy pro­fes­si­o­ne­le hulp no­dig het om ’n se­ke­re kwes­sie te ver­werk of raad be­no­dig oor hoe om jou nuwe lief­de oor ’n on­ge­mak­li­ke kwes­sie in te lig, is daar or­ga­ni­sa­sies waar jy sul­ke hulp kan kry.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.