Hoe eer­lik moet jy wees?

Kuier - - Kuier Coach -

al­le ver­hou­dings be­hoort op die fon­da­sie van eer­li­ke kom­mu­ni­ka­sie en ver­troue ge­bou te word. ’n eer­ste af­spraak is de­fi­ni­tief nié die reg­te tyd om jou nuwe lief­de oor jou pri­vaat sa­ke in te lig nie. Wag eers tot daar ’n aan­dui­ding is dat al­bei par­tye in ’n erns­ti­ge ver­hou­ding be­lang­stel. Ont­hou die vol­gen­de wan­neer jy be­sluit om oop te maak: •

kies die reg­te tyd en plek om oor ’n moei­li­ke kwes­sie te kom­mu­ni­keer. •

Maak se­ker die at­mos­feer is ont­span­ne en jul­le nie on­der­breek sal word nie. •

Wees eer­lik en maak dit dui­de­lik aan jou maat dat jy hom/ haar oor iets wil in­lig om­dat jy om­gee. •

Hoe­wel dit be­lang­rik is om eer­lik te wees, hoef jy nie gra­fie­se be­son­der­he­de te deel nie. In­dien jy by­voor­beeld moet bieg oor ’n string bui­te-eg­te­li­ke ver­hou­dings, hoef jy nie na­me en be­son­der­he­de te ver­skaf of hoe goed of sleg ie­mand in die bed was nie. •

Jy moet be­reid wees om jou maat se vrae te be­ant­woord in­dien hy ná die tyd vrae het. •

Dit is ook be­lang­rik dat jy jou nuwe lief­de moet lees om te be­paal of jy ge­noeg in­lig­ting ge­deel het. Ont­hou, die i­dee is om hul­le in te lig, nie om hul­le ’n skok­aan­val te gee nie. In­dien die in­lig­ting wat jy ge­deel het te erg is vir jou maat en hul­le tyd no­dig het om oor al­les na te dink, moet jy be­reid wees om hom daar­die tyd te gun. •

Dit is be­ter om eer­lik te wees, ver­al wan­neer jy ’n lang­ter­myn­ver­hou­ding wil bou. Jul­le moet ook oor die moei­li­ke kwes­sies kan kom­mu­ni­keer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.