SMS'e

Kuier - - Kuierhoekie -

Ek is ’n 71-ja­ri­ge jong be­jaar­de. Ek bly in Kroon­stad, maar het in die Kaap groot­ge­word. Ek het per toe­val die Kui­er- tyd­skrif ge­koop en so­waar, wat ’n ver­ras­sing. Al­mal se ver­ha­le van swaar­kry deur een of an­der ge­beu­re, maak dit ’n prag­tyd­skrif. Die re­sep­te skryf ek af en stuur dit vir my dog­ter in Aus­tra­lië. Ek be­taal die R10 met ’n lek­ker hart. Ek wens jul­le al­le sterk­te toe vir die toe­koms met hier­die won­der­li­ke tyd­skrif.

GER­DA CAIRNS, KROON­STAD

Wat ’n tragedie! (Dub­be­le trau­ma, 22 Ok­to­ber 2014). Een van die groot­ste hin­der­nis­se in ons gees­te­li­ke ont­wik­ke­ling is ’n be­perk­te kon­sep van God. Jy aan­vaar ge­re­de­lik dat Hy al­mag­tig en al­om­teen­woor­dig is, maar die oom­blik wan­neer te­ë­spoed dreig, word God ver­laag tot ’n on­be­lang­ri­ke plek in ons le­we. Ons be­roep ons nie op Sy wys­heid al­mag en krag nie, al het Hy dit tot ons be­skik­king ge­stel. Weet dat God groot is en jy sal ’n groot ge­loof be­sit.

PA­TRI­CIA BEU­KES, WIND­HOEK

Die ar­ti­kel oor die dik­derm was ’n eye o­pe­ner vir my wat al­e­wig hard­ly­wig was (Be­skerm jou dik­derm, 22 Ok­to­ber 2014). Ek pro­beer nou ge­son­der eet met meer ve­sel, baie wa­ter en min­der tee, kof­fie en sui­ker en ek voel al klaar be­ter. Ná ’n week van rou groen­te en slaai eet vir mid­dag­e­te, proe dit tog nie so aak­lig nie.

KAT­HER­I­NE PAUL­SE, RA­VENS­ME­AD

Baie dan­kie vir jul prag­ti­ge tyd­skrif. So­dra die Kui­er be­skik­baar is, dan maak ek vir my­self ’n py­ja­ma-dag so­dat ek dit rus­tig klaar kan lees. Baie, baie dan­kie. God se­ën.

NIC­KY WIL­LI­AMS, MIT­CHELLS PLAIN

El­ke op­skrif in die Kui­er is ’n les

in ons daag­lik­se le­we. Ek koop el­ke keer my uit­ga­we, maar as ek dit par­ty­maal mis, haal ek weer in met die vol­gen­de uit­ga­wes. Kui­er is reg­tig­waar ’n in­spi­ra­sie.

RO­SE NORKIE, PORT E­LI­ZA­BETH

Dis vir my won­der­lik om el­ke t­wee we­ke R10 te span­deer om ’n Kui­er te koop. Met tra­ne in my oë stuur ek die SMS. Dank­sy Kui­er se in­spi­ra­sie, le­rin­ge en be­moe­di­ging, voel ek soos ’n nu­we suks- pens. Dan­kie Kui­er, ek mis nie een van jul­le uit­ga­wes nie. Jul­le is ’n puik span! Hou so aan.

AN­NE­LI­NE RO­BERTS, GRO­BLERS­HOOP

Oe, die koe­ke in 22 Ok­to­ber se uit­ga­we was net be­tyds vir my ver­jaar­dag op 23 Ok­to­ber. Dan­kie Kui­er! Soos al­tyd is jul­le tot my red­ding met jul re­sep­te!

BEAU­LAH FOR­TUIN, MELK­BOS­STRAND

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.