Nuut by Kui­er

Kuier - - KUIERHOEKIE -

An­ge­lo Ju­lies (26) is ge­bo­re en ge­toë in Touws­ri­vier, ’n klein dor­pie in die Ka­roo. Hy kom uit ’n ge­sin van ne­ge kin­ders, van wie hy en sy i­den­tie­se twee­ling­broer die jong­ste is. Sy ma is ’n vu­ri­ge Kui­er- le­ser en saam met sy pa is hul­le sy s­teun­pi­la­re.

An­ge­lo het sy BA-graad, met A­fri­kaans as een van die hoof­vak­ke, aan die U­ni­ver­si­teit van Wes-Kaap­land (UWK) vol­tooi. Hy het ook joer­na­lis­tiek; do­ku­ment­ont­werp; teks­re­di­ge­ring en ver­taal­kun­de ge­doen.

Hy is ook ’n kra­ni­ge musikant wat hou van sing en kla­vier speel. In sy vrye tyd rig hy die VGK-Sa­rep­ta se kin­der--

koor, ’n koor vir min­der­be­voor­reg­te kin­ders in die Kuils­ri­vier-om­ge­wing, af. In Ju­nie van­jaar gaan die koor ’n toer na Ne­der­land mee­maak.

Die werk by Kui­er was vir hom heel on­ver­wags, toe ’n Kui­er- in­tern­skap vir die mees be­lo­wen­de joer­na­lis­tiek­stu­dent by die jaar­lik­se prys­uit­de­ling van die UWK se De­par­te­ment A­fri­kaans en Ne­der­lands aan hom toe­ge­ken is. Hy het di­rek ná sy eind­ek­sa­men as ’n re­dak­si­o­ne­le in­tern by die Kui­er- span aan­ge­sluit.

Hy skryf sy suk­ses toe aan God en sy ou­ers. “Son­der God se ge­na­de en my ou­ers se ge­be­de en on­der­steu­ning sou ek nie wees waar ek van­dag is nie.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.