PLAIN SE PAS­TOOR

Dié pas­toor­seun het op ’n tyd die pad bys­ter ge­raak, maar het sy weg te­rug­ge­vind en nou ver­mag hy groot din­ge.

Kuier - - INSPIRASIE - DEUR ERNUSTA VAN WYNGAARD

As jy ’n i­dee het van hoe ’n pas­toor moet lyk en klink, gaan die wind

ef­fens uit jou sei­le ge­neem word wan­neer pas­toor Mark Mi­ni voor jou staan. Want in sy skin­ny broek en T-hemp lyk hy be­slis nie soos jou ti­pie­se pas­toor nie.

Op 32 is Mark, lei­er van die Chris­ti­an Re­vi­val C­hurch (CRC) in Mit­chells Plain bui­te Kaapstad, ’n baie jong pas­toor met ’n aan­steek­li­ke po­si­tie­we e­ner­gie. Se­dert Mark die lei­sels by sy pas­toor­pa, Mi­cha­el Mi­ni sr., in Fe­bru­a­rie 2014 oor­ge­neem en sy pa se The Ri­ver C­hurch her­doop het na CRC Mit­chells Plain, het hul ge­meen­te ge­groei van 60 le­de tot so­wat 800 le­de (kin­ders en die jeug in­ge­sluit).

Mark se vi­sie strek ook ver­der as om men­se in die kerk te kry. Hy wil Mit­chells Plain se men­se op­hef en be­mag­tig en wil hê sy oud­woon­buurt moet ’n slag die koe­rant­op­skrif­te vir die reg­te re­des haal.

Hy wil hê suk­ses­vol­le en­tre­pre­neurs moet ge­bo­re word; die jong­men­se moet bui­te die gren­se van Mit­chells Plain dink en be­weeg en iets be­te­ke­nis­vol met hul le­we doen.

DIN­GE be­gin GE­BEUR

En Mark, wat ’n graad in IT het en ’n voor­ma­li­ge uit­voe­ren­de hoof by ’n IT-maat­skap­py was, het reeds din­ge be­gin reg­kry.

Hy het sy vi­sie vir Mit­chells Plain, wat hy deur mid­del van die CRC Mit­chells Plain­tak wil laat re­a­li­seer, ge­vat na se­ni­or lei­ers in die CRC, At Bos­hoff en past. Ai­dan en S­ha­ron Jeffery, en ook ge­vra sa­ke­man­ne (waar­van baie CRC-lid­ma­te is) moet geld en hul vaar­dig­he­de be­lê in Mit­chells Plain en sy men­se. Hul­le het en Mark kon die be­staan­de skool­saal van die Yel­lo­wood Pri­mê­re Skool in Mit­chells Plain om­skep in ’n“sta­te of the art”ou­di­to­ri­um waar­in hul kerk­diens­te ge­hou word.

Die oor­een­koms tus­sen Mark, wat nou in Bon­te­heu­wel op die Kaap­se Vlak­te bly, en die skool is dat die skool ook die ou­di-

om toe my pa en nie my pas­toor te wees nie,”ver­tel Mark.

Hier­na het hy met on­der an­de­re ben­de­le­de be­gin uit­hang en met dwelms en drank be­gin eks­pe­ri­men­teer. Din­ge het so aan­ge­gaan tot­dat Mark 28 was. In dié tyd het hy baie van sy vrien­de ver­loor weens tik­ge­bruik en van sy vrien­de is al voor hom ver­moor.“Ek wou ie­wers be­hoort, dis hoe­kom ek by hier­die goed be­trok­ke ge­raak het. Ek het my waar­dig­heid ver­loor.”

Deur al sy man­ne­wa­les was sy IT-werk sy rots en al was hy op die ver­keer­de pad in die an­der deel van sy le­we, het hy se­ker ge­maak sy werk ly nie daar­on­der nie. skuld, maar hy moes ’n ou IRP5-do­ku­ment by sy vo­ri­ge werk gaan haal. Mark was em­bar­ras­sed,“want my oud­kol­le­gas sou weet my be­sig­heid het mis­luk”.

Hy het eg­ter sy trots in sy sak ge­steek en ge­gaan. Hy het ’n oud­kol­le­ga raak­ge­loop en Mark sê toe hy soek werk. Mark het sy CV ge­stuur en ’n werk ge­kry.

Dit het moei­lik ge­gaan aan die be­gin, want hy moes met die trein tot by kli­ën­te tra­vel, maar toe koop sy baas vir hom ’n kar en sê hy hoef hom nie te­rug te be­taal nie.

T­wee jaar la­ter, in Ja­nu­a­rie 2012, het Mark ’n an­der werk ge­kry en hom­self gou op­ge­werk tot op be­stuurs­vlak.

In­tus­sen was Mark en sy vrou in 2012 in ’n groot mo­tor­on­ge­luk en het dok­ters voor­spel hul­le sou moont­lik nie meer kan loop nie. Weer het God vir Mark en sy vrou deur­ge­kom, want die­self­de dag die on­ge­luk het hy uit die hos­pi­taal ge­stap en Me­lis­sa het ook vin­nig her­stel.

“Toe praat God weer met my in 2013 en sê ek moet ’n tent­diens vir 30 dae in Mit­chells Plain hou. Ek het dit nog nooit ge­doen nie en my pa het my ge­waar­sku dit sou waar­skyn­lik nie werk nie, want ’n tent­diens‘hou jy net ’n week’,”ver­tel Mark.

Hy het sy op­drag van Bo uit­ge­voer en van 28 A­pril tot 26 Mei 2013 ’n tent­diens ge­hou. Dit was suk­ses­vol en op die eer­ste aand het 600 men­se na die diens ge­kom.

“Maar ná die suk­ses van die tent­diens, het die kerk nie ex­plo­de nie. Ek kon dit nie ver­staan nie, want ek het ook reg­oor SuidA­fri­ka ge­reis om te gaan preek,”sê Mark.

Dit was toe dat Mark die CRC se se­ni­or­pro­feet (vi­si­o­na­ry) At Bos­hoff in Sep­tem­ber 2013 kon­tak en sê hy wil meer by hul­le leer. Bos­hoff het hom ook na past. Ai­dan Jeffery ver­wys en hy en sy vrou, S­ha­ron, het Mark se men­tors ge­word. Hul­le het Mark se vi­sie vir ’n CRC-tak in Mit­chells Plain on­der­steun en be­lê daar­in. Die res is ge­skie­de­nis.

Toe Mark sy pa se kerk oor­neem, het din­ge van krag tot krag ge­gaan. Hy het sy werk in Au­gus­tus 2014 be­dank en is nou vol­tyds in die be­die­ning. In­tus­sen het CRC Mit­chells Plain 60 men­se in diens ge­neem; deel hul­le Son­dae kos­pak­kies uit en die Yel­lo­wood Pri­mê­re Skool se kin­ders en Son­dag­skool­kin­ders kry ook kos.

Maar Mark is nie van plan om hier te stop nie. Want, meen hy, die He­re het hom ge­wys wat sy doel in Mit­chells Plain is en hy leef nou vol­uit om dit uit te voer. to­ri­um kan ge­bruik. Daar is ook ’n ka­me­r­a­stel­sel waar­mee kerk­diens­te op­ge­neem word en wat kan link met an­der CRC-tak­ke in Bloem­fon­tein, Kaapstad se sa­ke­kern en selfs in Am­ster­dam en En­ge­land.

Voorts het ’n paar sa­ke­man­ne ook on­der­neem om van­af Ja­nu­a­rie van­jaar vir ne­ge we­ke en­tre­pre­neurs­klas­se in Ta­fel­sig, Mit­chells Plain, aan te bied. Mark het on­der an­de­re ook die Spring­bok Pier­re S­pies en B­lit­z­bok Se­a­be­lo Se­nat­la ge­kry om ’n mo­ti­ve­rings­praat­jie met die CRC-jeug­le­de te kom doen.

Vol­gen­de in die pyp­lyn is om die klein kerk­ge­bou waar­in sy pa 30 jaar ge­le­de The Ri­ver C­hurch in Ta­fel­sig be­gin het, te om­skep in ’n veel­doe­li­ge op­voe­ding­sen­trum, wat on­der meer toe­ge­rus gaan wees met re­ke­naars. Hul­le wil ook ’n paar jeug­di­ges van­jaar Frank­ryk toe stuur.

“Ons bly nie net by praat­jies nie. Daar is sa­ke­man­ne wat be­lê het en geld op die ta­fel ge­sit het om ook hier­die sen­trum ’n re­a­li­teit te maak,”sê Mark gees­drif­tig.

NOG UIT­DA­GINGS

Ver­an­de­ring het ge­kom toe Mark se pa hom kerk toe be­gin nooi en die kerk hom in Sep­tem­ber 2008 weer te­rug ont­vang het. Van 2008 tot 2010 het Mark met sy mu­siek­ta­lent ook baie jeug­di­ges kerk toe ge­lok en vir ’n wy­le het dit goed ge­gaan.

Maar toe ver­loor hy al­les in 2010 toe hy sy IT-werk los en in ven­noot­skap met ’n an­der ou ge­gaan het. Sy ven­noot het ses maan­de la­ter ont­trek en hul nu­we be­sig­heid het ge­vou.

“Ek het t­wee hui­se en t­wee kar­re ver­loor. Ek en my vrou, Me­lis­sa (28), het daar­die tyd ons ba­ba, Mor­gan (nou 5), ge­had en ek het van Ju­lie tot No­vem­ber 2010 nie ’n werk ge­had nie. Me­lis­sa, wat ook in IT werk, het ’n mi­ni­mum sa­la­ris ver­dien en ons moes boon­op in haar ma se voor­ka­mer in­trek. Ek was em­bar­ras­sed en het die kerk ver­my,” sê Mark.

Om al­les te kroon, het Mor­gan in dié tyd met kook­wa­ter ver­brand.“Sy het tot op die been ver­brand. Ek het ge­huil daar­die dag, want ek moes Mor­gan na ’n dag­hos­pi­taal neem. Ek kon haar nie eens na ’n be­hoor­li­ke hos­pi­taal toe vat nie om­dat ons nie geld ge­had het nie. Ek het God ge­vra hoe­kom al hier­die din­ge met my moes ge­beur? ’n Stem, wat ek nou weet die Hei­li­ge Gees was, het toe vir my ge­sê:‘Ek vat jou hier­deur vir ’n re­de. As jy My on­be­skaamd dien, sal ek jou weer heel maak’,”ont­hou Mark hier­die e­mo­si­o­ne­le tyd.

VAL EN weer OP­STAAN

Dit is eg­ter nie net bo­ge­noem­de wat Mark laat uit­staan nie. Dis ook hoe­veel keer hy al ge­val, ge­faal, hom­self op­ge­tel en sy suk­ses­vol­le loop­baan wat hy prys­ge­gee het om sy roeping as pas­toor te ver­vul, wat ’n mens laat reg­op sit en na hom laat luis­ter.

Hy praat o­pen­lik oor hoe hy in sy mid­del-twin­tigs die pad bys­ter ge­raak het.

Mark, wat t­wee broers Mi­cha­el jr (35) en Mau­ri­ce (24) het, ver­tel hy het al­tyd on­der druk ge­voel om­dat hy aan an­der men­se se ver­wag­tin­ge van ’n pas­toors­kind moes vol­doen. Vir die groot­ste deel van sy jong le­we was Mark voor­beel­dig. Op skool het hy a­ka­de­mies goed ge­doen; op die sok­ker­veld was hy ’n ster (hy het la­ter pro­fes­si­o­neel vir on­der meer A­jax Ca­pe Town en San­tos ge­speel); hy was in ’n band en ook ’n jeug­lei­er in sy pa se kerk. Ná skool het hy stu­deer vir sy IT-graad.

“Maar toe het ek op 24 ’n kind ge­had voor­dat ek ge­troud was en dit het my ge­breek. Ek was uit die kerk ge­skop om­dat die kerk ge­voel het ek is on­god­de­lik en nie ’n goeie voor­beeld nie. Dit was moei­lik, want ons kerk was baie tra­di­si­o­neel. My pa-hul­le het in die o­pen­baar hul­le by die kerk ge­skaar en stil­weg met my. Ek en my pa se ver­hou­ding het daar­on­der ge­ly, want ek het ge­voel hy was ver­on­der­stel

die VER­AN­DE­RING

Mark het ge­luis­ter en is te­rug kerk toe en die goeie din­ge het uit­ein­de­lik be­gin ge­beur. Eers het hy ’n brief van die In­kom­ste­diens (Sars) ge­kry dat hul­le hom R3 500

HOOFFOTO: Pas­toor Mark Mi­ni het groot plan­ne vir sy kerk, die Chris­ti­an Re­vi­val C­hurch in Mit­chells Plain.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.