WEN­NERS! VIR 2015

Kui­er het ’n he­le paar har­te bly ge­maak toe die wen­ners van ons beurs­kom­pe­ti­sie aan­ge­wys is.

Kuier - - KUIERBEURS -

Dit was weer ’n be­son­ders moei­li­ke taak om die wen­ners vir van­jaar se beurs­kom­pe­ti­sie te kies, want el­ke in­skry­wing het me­rie­te ge­had en die nood raak net al hoe gro­ter.

El­ke be­hoef­ti­ge leer­der en skool wat in­ge­skryf het, ver­dien hulp, maar on­ge­luk­kig kan ons nie al­mal help nie. Ons doen ’n be­roep aan ons le­sers om in hul ge­meen­skap in te gryp en ’n hel­pen­de hand te ver­leen waar hul­le kan.

Maar al was die taak bit­ter moei­lik, kan ons jul­le daar­van ver­se­ker dat elk­een van ons wen­ners dit ver­dien.

HOËRSKOOLLEERDER

Ta­tum Jo­dy Jan­tjies (14) van Gra­bouw bui­te Kaapstad wen die R5 000-beurs vir ho­ër­skool­leer­ders. Sy is ’n gr. 9-leer­der by Groen­berg Se­kon­dê­re Skool in Gra­bouw. Haar broer, Grant, het haar vir die kom­pe­ti­sie in­ge­skryf. Ta­tum moet el­ke dag 25 km reis om by die skool te kom.

Haar pa (60) werk by Krom­co in Gra­bouw en is die ge­sin se e­nig­ste brood­win­ner. Hul­le suk­kel om kop bo wa­ter te hou en daar is nie geld vir ek­stras nie.

On­danks haar om­stan­dig­he­de vaar Ta­tum a­ka­de­mies baie goed. Sy is ver­le­de jaar as haar skool se bes­te gr. 8-leer­der aan­ge­wys.

“Dit is be­wys dat Ta­tum haar nie laat on­der­kry deur haar om­stan­dig­he­de nie. Sy is hard­wer­kend en doel­ge­rig”, sê Grant.

Hy glo die Kui­er- beurs sal Ta­tum ver­der mo­ti­veer om te pres­teer en ter­self­der­tyd help om die fi­nan­si­ë­le druk by die huis te ver­lig.

Bui­te Wes-Kaap

Chris­to­pher Wil­ken (14) van Eer­ste­rust Se­kon­dêr in P­re­to­ria wen die spe­si­a­le beurs vir ’n leer­der of skool van bui­te die Wes-Kaap. Sy tan­te Lu­lu Mur­ray-Coet­zee, het hom ge­no­mi­neer. “Chris­to­pher is baie vas­be­slo­te en ek glo hy sal sy droom kan be­waar­heid met die reg­te lei­ding en on­der­steu­ning,” sê sy. Chris­to­pher wil graag ná skool“sy eie kar­re bou en reg­maak”.

“Ek is baie op­ge­won­de oor die R5 000, want ek weet dit gaan din­ge vir my ma lig­ter maak. Daar is ook die skaak­toer­nooie en ki­taar­les­se wat ek dalk nou sal kan doen dank­sy die geld.”

Hy speel graag skaak ná skool, maar kon nog nooit aan ’n toer­nooi deel­neem nie, want daar was een­vou­dig nie ek­stra geld nie. Sy ma, Ester Wil­ken (37), is ’n en­kel­ou­er en tans werk­loos. Dit gaan mees­te van die tyd raap en skraap om die ba­sie­se be­no­dig­he­de vir Chris­to­pher te kan gee.

Sy en Chris­to­pher deel ’n ka­mer in haar ma se huis, maar haar groot­ste wens is dat sy vir hom een­dag ’n huis kan gee waar hy sy eie ka­mer kan hê.

“Ek is oor­wel­dig”, sê Ester.“Die geld gaan baie ga­te toe­stop. Eer­stens sal ons die ag­ter­stal­li­ge skool­fonds, as­ook hier­die jaar se skool­fonds be­taal.

“Dan gaan ek ’n paar goed koop wat hy no­dig het vir skool en met die res kan ons dalk vir hom ki­taar­les­se laat doen. Hy is baie mal oor mu­siek en speel goed ki­taar.”

Mnr. Wil­li­am Louw, die hoof van Eer­ste­rust Se­kon­dêr, sê Chris­to­pher het nog al­tyd kop en skou­ers bo die an­der leer­lin­ge uit­ge­staan.

”Hy is baie ge­fo­kus op sy skool­werk, al­tyd net­jies en toon be­son­der­se po­ten­si­aal vir die toe­koms. Chris­to­pher ver­dien be­slis die beurs.”

HO­ËR­SKOOL

Van­jaar het ons be­sluit om die R5 000beurs vir ho­ër­sko­le aan die Ho­ër­skool Spi­ne Ro­ad in Rock­lands, Mit­chells Plain, toe te ken. Dié skool het ge­skie­de­nis ge­maak deur die eer­ste skool van die Plain te word wat ’n 100%-ma­triek­slaag­sy­fer in ver­le­de jaar se eind­ek­sa­men be­haal het.

Die skool­hoof, mnr. Riy­aad Na­jaar, is ver­al trots, want be­hal­we dat al 233 ma­tri­ku­lan­te ge­slaag het, het 160 van hul­le u­ni­ver­si­teits­vry­stel­ling be­haal.

Hy skryf die leer­ders se suk­ses toe aan die toe­wy­ding van die on­der­wy­sers wie lang ure in­ge­sit het, maar dat dit uit­ein­de­lik die denk­wy­se van die leer­ders was wat dit be­klink het.

“Dit was vir baie ja­re vir ons on­be­sko­re en ons het dit vir die eer­ste keer in meer as d­rie de­ka­des reg­ge­kry en dít met ons groot­ste klas tot he­de,”sê Na­jaar.

LAERSKOOLLEERDERS

Ons het die mees­te in­skry­wings ont­vang vir die beurs vir laerskoolleerders. En om­dat Kui­er so­veel leer­ders moont­lik wil help, het ons be­sluit om nie net een wen­ner te kies nie, maar om die beurs te ver­deel tus­sen vyf laerskoolleerders. Die wen­ners kry dus elk R1000.

Die wen­ners is: Roberto Dan­ster (13) van S­ta­wel­klip Pri­mê­re Skool bui­te Pi­ket­berg; Gé­ri­co Fe­bru­a­ry (12) van S­pur­wing Pri­mêr in Eer­ste­ri­vier; Et­han Vor­ster (10) van Hu­ge­no­te Pri­mêr in Wel­ling­ton; Hen­ry Jan­sen van Vuuren (11) van die La­er­skool Christiaan Bey­ers in St­ru­ben­va­le en Dorot­hea (Do­rie) Eu­ro­pa (11) van De Hei­de Pri­mêr in B­re­das­dorp.

Re­bec­ca Dan­ster het haar seun, Roberto, ’n gr.7-leer­der by S­ta­wel­klip Pri­mê­re Skool, in­ge­skryf om­dat sy as en­kel­ou­er suk­kel om die bes­te vir haar kin­ders te gee se­dert haar man in 2011 ge­sterf het.

“Ek kan nie die mas op­kom nie en ek dink my kin­ders ver­dien be­ter,”het Re­bec­ca aan Kui­er ge­skryf. Roberto vaar baie goed op skool en is die bes­te pres­teer­der vir wis­kun­de in sy graad.

“Hy kla of vra nooit vir e­nig­iets nie en is al­tyd dank­baar, al is daar nie al­tyd kos nie.” Die beurs­geld gaan ge­bruik word om vir Roberto skool­kle­re en an­der toe­be­ho­re te koop. Re­bec­ca glo dat dit hom trots sal maak en mo­ti­veer om har­der te werk.

Gé­ri­co Fe­bru­a­ry, ’n gr. 7-leer­der by S­pur­wing Pri­mê­re Skool se ou­ma, Maria Fe­bru­a­ry, het hom in­ge­skryf. Om­dat sy weet sy ou­ers suk­kel, het haar“moe­der-ou­ma in­stink”(soos sy dit noem) haar ge­dryf om in te skryf. “Hy het ook nooit reg­tig sy vol­le u­ni­form ge­had nie, net die ba­sie­se kle­re­drag wat ek kon be­kos­tig”, noem sy. Maar sy het hom al­tyd her­in­ner dat sy skool­u­ni­form nie sy skool­werk moet be­ïn­vloed nie. Met dié R1 000 wat aan Gé­ri­co toe­ge­ken word, sal sy vir hom sy eie skool­sweet­pak kan koop so­dat hy nie meer an­der kin­ders s’n hoef te leen nie.

Et­han Vor­ster, in graad 5 by Hu­ge­no­te Pri­mêr, se oom Fa­bi­an Mey­er het hom in­ge­skryf. Et­han wat in Fa­bi­an se sorg is, is hard­wer­kend en toon baie po­ten­si­aal, op bei­de a­ka­de­mie­se en sport­ge­bied. Fa­bi­an sê hy is trots op Et­han wat on­langs in die Bo­land se o.11-krie­ket­span op­ge­neem is. Die R1 000 sal Et­han help om sy eie krie­ket­toe­rus­ting te koop so­dat hy sy vol­le po­ten­si­aal kan be­reik.

Ko­bie Jan­sen van Vuuren het haar klein­seun, Hen­ry, ’n gr. 5-leer­der by die La­er­skool Christiaan Bey­ers in­ge­skryf.

Hen­ry of“Pro­fes­sor” (soos een van sy juf­frou­ens hom noem) is ’n toe­ge­wy­de man­ne­tjie wie el­ke og­gend reeds 05:30 by die skool af­ge­laai word en saans eers 18:00 huis toe gaan.

Ou­ma Ko­bie het die brief ge­skryf om haar klein­kin­ders te help om­dat Hen­ry se pa in No­vem­ber ver­le­de jaar sy werk ver­loor het. Die by­drae deur Kui­er gaan baie help met Hen­ry se skool­uit­ga­wes, ver­al noudat sy sus­sie ook van­jaar skool be­gin het.

Dorot­hea (Do­rie) Eu­ro­pa van B­re­das­dorp se voog, A­drie S­toltz, het dié gr. 5leer­der by De Hei­de Pri­mêr in­ge­skryf.

Sy be­skryf Do­rie as“baie voor­beel­dig, baie leer­gie­rig en ie­mand wat boe­ke ver­slind”. Om­dat Do­rie se ma suk­kel om vir haar skool­kle­re te koop, skool­fooie en an­der skool­uit­ga­wes te be­taal, het Kui­er be­sluit om Do­rie te help met ’n R1 000-beurs.

LA­ER­SKOOL

Kay-De­ne A­lex­an­der (11), ’n gr. 7-leer­der by O­kla­ho­ma­straat Pri­mê­re Skool in

Ma­cas­sar na­by So­mer­set-Wes, het die wen­brief vir haar skool ge­skryf. Sy het haar skool­hoof, mnr. Pa­trick Beu­kes, se toe­stem­ming ge­vra om na­mens haar skool te skryf.

Haar brief lui:“Die re­de hoe­kom ek graag wil deel­neem aan hier­die kom­pe­ti­sie, is om­dat ons skool fi­nan­si­eel nie sterk is nie. As ge­volg van die so­si­a­le pro­ble­me in ons ge­meen­skap, is een van die groot­ste fak­to­re wat daar­toe by­dra, die groot werk­loos­heid­sy­fer wat daar­toe lei dat skool­fooie nie be­taal word nie.”

Vol­gens Kay-De­ne, kan die beurs help met skryf­be­hoef­tes, an­der be­lang­ri­ke be­no­dig­he­de, reg­maak of verf van die toi­let­te of om selfs die skool­ban­ke te ver­vang.

Hoe­wel die skool ’n toe­laag van­af die WKOD ont­vang, is dit eg­ter nie ge­noeg nie. Sy noem ook trots dat die skool self i­ni­si­a­tie­we soos hul Mark­dag be­gin het om geld in te sa­mel.

HOOFFOTO: Van die Ho­ër­skool Spi­ne Ro­ad in Mit­chells Plain se top­ma­tri­ku­lan­te. Die skool het vir die eer­ste keer ’n 100%-slaag­sy­fer be­haal. Die skool­hoof Riy­aad Na­jaar staan twee­de van links.

VANLINKS:Wen­ners Ta­tumJan­tjie­sen haar­broer,Grant; Chris­to­pherWil­ke­nen

Kay-De­neA­lex­an­der.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.