NIE VIR SEN­SI­TIE­WE LE­SERS

Kuier - - KUIERHOEKIE -

Keisha se sto­rie is op blad­sy 12 en ons ge­bruik ’n gra­fie­se fo­to om te wys hoe die groei­sel (tumour) haar ge­sig­gie mis­vorm het. Dit gaan som­mi­ge le­sers skok en ont­stel en daar­om waar­sku ons voor­af, maar dis on­moont­lik om die om­vang van haar ly­ding te be­skryf son­der die ge­bruik van die fo­to. Ons ge­bruik nie ge­woon­lik fo­to’s van hier­die aard nie juis om­dat ons nie daar­op uit is om sen­sa­sie te ont­lok en dit net wil ge­bruik om te skok nie, maar in hier­die ge­val is dit no­dig. Keisha en haar ge­sin was ook braaf ge­noeg om haar he­le sto­rie te ver­tel en haar ge­sig vir die wê­reld te wys in die hoop dat sy hulp kry, daar­om plaas ons dit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.