Fa­ce­book

Kuier - - KUIERHOEKIE -

Toe ek die naam Gregory Der­ris lees ont­dek ek maar ek ken mos die land­dros ( Veg vir Ge­reg, 20 Mei 2015). Ek het hom ja­re ge­le­de leer ken deur sy sus­ters waar ons saam ge­werk het. Ons het huis­vrien­de ge­raak ter­wyl hy by UWK stu­deer het. Hy het groot ge­droom en sy dro­me is be­waar­heid. Sy ge­brek het hom nie af­ge­sit nie en hy het ge­wys hy is tot al­les in staat. Sterk­te vir wat jy nog be­plan Gregory.

RO­MA BAI­LEY

Ek het lank­laas so aan­klank ge­vind by een van jul­le ar­ti­kels. Die sto­rie van Me­lis­sa-Ja­de Plat­jies (Graf toe ge­boe­lie, 6 Mei 2015) het my baie e­mo­si­o­neel ge­maak, om­dat ek self op la­er­skool ge­boe­lie was. Maar ek het nie toe­ge­laat dat dit my on­der­kry nie. Ge­luk­kig was ek ge­se­ën met ’n sterk per­soon­lik­heid en die dryf­krag om ’n suk­ses van my le­we te maak. Sterk­te aan die P­re­to­ri­us-eg­paar. Mag God jul­le won­de ge­nees.

NA­DIA LEM­ME­TUIS

Prag­tig Kui­er-tyd­skrif­uit­ga­we (20 Mei 2015). Dis lek­ker lees­stof. Ek ge­niet dit om in my vry­e­tyd te lees vir ge­not. Hier­die week is daar ab­so­lu­te prag­ti­ge fo­to’s en ver­ha­le. Dan­kie aan die re­dak­sie­span vir die sa­me­stel­ling van die week uit­ga­we. Bou so voort.

JE­RO­ME PIE­TER­SEN

Ek is nou be­sig om die ar­ti­kel “Ly­net­te se prin­ses” (20 Mei 2015) te lees. Rê­rig ou­lik. Kin­ders is ons se­ë­nin­ge en trots. Ge­niet haar Ly­net­te, el­ke oom­blik met haar, want hul­le raak so gou groot.

JE­AN SOLOMONS

Baie dan­kie vir die kort­ver­ha­le en die puik tyd­skrif! Het nog nie een uit­ga­we ge­mis nie. Ge­se­ën­de dag vir jul­le Kui­er- span.

MA­RIE­TJIE NAUDE

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.