Vra Dr. Ge­ni­ne

Soek jy raad oor ’n me­die­se pro­bleem?

Kuier - - DOKTERSADVIES -

SMS KUI­ER DOK­TER en jou vraag na 32113 (R1 per SMS), of s­tuur ’n e-pos na kui­er@kui­er­in­styl. co.za met DR GE­NI­NE in die on­der­werp­lyn.

Pyn­li­ke sny­tjies op pe­nis

VEk het ’n pro­bleem met sny­tjies op die voor­punt van my pe­nis en dis ook bran­de­rig. Ek is ’n di­a­beet. SOEK RAAD

ABESTE SOEK RAAD

Die me­die­se term vir ont­ste­king of in­flam­ma­sie van die ron­de voor­punt (glans) van die pe­nis (in mans) of kli­to­ris (in vroue) is ba­la­ni­tis. Ek sal net fo­kus op ba­la­ni­tis in mans.

Pos­ti­tis is die me­die­se term vir ont­ste­king of in­flam­ma­sie van die voorhuid (fo­re­skin). Die voorhuid is die los vel wat die voor­punt van die pe­nis be­dek in mans wat nie be­sny­ding (ci­r­cum­ci­si­on) on­der­gaan het nie. Wan­neer al­bei die voor­punt van die pe­nis en die voorhuid ont­ste­king het, word dit ba­la­no­pos­ti­tis ge­noem.

Ba­la­ni­tis kom op e­ni­ge ou­der­dom voor, maar ver­al in mans wat nie be­sny is nie en seuns jon­ger as vier jaar. Ná die ou­der­dom van vyf jaar kan die voorhuid ge­woon­lik mak­lik te­rug­ge­trek word oor die voor­punt van die pe­nis.

Simp­to­me van ba­la­ni­tis:

• Wan­neer die ron­de voor­punt van die pe­nis rooi, ont­steek, ge­swel en seer is en kan ook baie jeuk; • Die rooi­heid kan ’n k­lein kol­le­tjie wees of die he­le glans af­fek­teer; • ’n Dik af­skei­ding wat on­der die voorhuid voor­kom en ’n on­aan­ge­na­me reuk; • Wan­neer dit pyn­lik is as jy u­ri­neer; • Die seer­heid en af­skei­ding kan t­wee tot d­rie dae ná sek­su­e­le om­gang voor­kom.

Oor­sa­ke van ba­la­ni­tis:

• Di­a­be­tes (sui­ker­siek­te): Mans met di­a­be­tes is meer vat­baar vir in­fek­sies, ver­al as hul bloed­sui­ker hoog is. Glu­ko­se (sui­ker) word dan in die u­ri­ne uit­ge­skei en van dit bly ag­ter on­der die voorhuid of op die glans van die pe­nis en dit ver­oor­saak dat kie­me ver­meer­der. • Swak hi­gi­ë­ne: Dit kom ver­al voor by mans wat nie be­sny is nie, wan­neer kaas­ag­ti­ge vog on­der die voorhuid ver­sa­mel. In­dien dit nie ge­reeld skoon­ge­maak word nie, kan dit ba­la­ni­tis ver­oor­saak. • In­fek­sies: Swam­me (kan­di­da of sproei); bak­te­rieë (chla­my­dia, go­nor­rhea en si­fi­lis) of vi­rus­se (her­pes). • Ir­ri­ta­sie: Dit kom van che­mi­ka­lieë in seep, lu­bri­kan­te, kon­do­me, was­poei­er, sho­wer gel of fa­bric sof­te­ner. • Vel­toe­stan­de: Dit sluit in ek­seem, pso­ri­a­se of li­chen pla­nus. •

P­hi­mo­sis: Wan­neer die voorhuid te nou is om te­rug­ge­trek te word oor die glans van die pe­nis en sweet en u­ri­ne on­der die voorhuid ver­sa­mel wat dan ver­oor­saak dat kie­me flo­reer.

• On­be­skerm­de om­gang: Wan­neer ’n vrou va­gi­na­le sproei (swamin­fek­sie / sproei) het, kan sy dit oor­dra aan haar man­li­ke maat. Her­pes, chla­my­dia, go­nor­rhea en si­fi­lis kan ook sek­su­eel oor­ge­dra word.

Raad­pleeg jou dok­ter of ver­pleeg­kun­di­ge. Hul­le kan:

• ’n Vol­le­di­ge me­die­se ge­skie­de­nis en on­der­soek doen; • Toet­se doen vir di­a­be­tes (bloed en u­rie­ne) en in­fek­sies (dep­pers en /of bloed­toet­se); • Jou ver­wys na ’n vel­spe­si­a­lis in­dien dit no­dig is; of • In­dien dit chro­nies is, kan ’n bi­op­sie op die ont­steek­te vel ge­doen word.

Be­han­de­ling en voor­ko­ming:

Ver­my seep en an­der che­mi­ka­lieë en ge­bruik ’n neu­tra­le room soos on­ge­par­fu­meer­de a­que­ous-room. Ge­bruik lou wa­ter om die pe­nis en on­der die voorhuid skoon te maak. As jy met che­mi­ka­lieë werk, was jou han­de voor jy toi­let toe gaan. ’n Bad in sout­wa­ter kan ook die simp­to­me ver­lig.

De­fi­ni­tie­we be­han­de­ling hang af van die oor­saak:

• In di­a­be­te (soos in dié ge­val­le­stu­die), moet jou sui­ker­vlak goed be­heer word. • Kry room vir swamin­fek­sies. • Kry an­ti­bi­o­ti­ka vir bak­te­ri­ë­le in­fek­sies. • Be­han­de­ling van die seks­maat is ook be­lang­rik. •

Lig­te ste­ro­ïed-room as die oor­saak ir­ri­ta­sie of ’n al­ler­gie is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.