’n T­ri­go­loog help met haar­ver­lies

Stres is nie al­tyd die oor­saak van haar­ver­lies nie. ’n T­ri­go­loog kan jou ha­re en kop­vel ont­leed om die oor­saak te be­paal.

Kuier - - INHOUD - Deur An­ge­lo Ju­lies

Jeuk jou kop ver­skrik­lik baie of val jou ha­re in bos­se uit? Suk­kel jy met skil­fers of breek jou ha­re af? Ge­woon­lik sê ons som­mer dis stres. En ja in die mees­te ge­val­le is dit dalk, maar dit kan ook wees as ge­volg van meer erns­ti­ge siek­tes en ou­to-im­muun­pro­ble­me soos on­der meer al­ope­sie (haar­ver­lies), tri­cho­til­lo­ma­nia (waar die per­soon haar eie ha­re en wenk­broue uit­trek), ek­seem, kon­tak-der­ma­ti­tis of swam op die kop. Maar die beste ma­nier om se­ker te maak, is om ’n t­ri­go­loog te gaan sien.

’n T­ri­go­loog is ’n haar­kun­di­ge en ie­mand wat die kop­vel en ha­re be­han­del. Die werk van ’n t­ri­go­loog is om die oor­saak van die pro­bleem te on­der­soek en nie om die simp­toom te be­han­del nie.

Dr. El­ma Ti­tus is Suid-A­fri­ka se eer­ste en e­nig­ste t­ri­go­loog.“Die haar is ’n sen­si­tie­we ba­ro­me­ter van die lig­gaam. As die ha­re net uit­val, is daar ’n die­per­lig­gen­de pro­bleem. Fak­to­re soos jou di­eet, stres, me­di­ka­sie en se­nu­wees kan die ha­re en vel af­fek­teer,” ver­dui­de­lik sy. El­ma se be­lang­stel­ling in haar­kun­de het be­gin na­dat sy self haar­ver­lies on­der­vind het ná elk van haar d­rie swan­ger­skap­pe. Sy het ag­ter­ge­kom dat dit nie met haar sus­ters ge­beur nie. Dís toe dat sy na ant­woor­de be­gin soek het.“Ek het dok­ters en der­ma­to­loë gaan sien en hul­le het my vi­ta­mien B12-in­spui­tings ge­gee, maar kon steeds nie vas­stel wat die oor­saak vir my haar­ver­lies was nie,”ver­tel sy.

Sy het toe haar werk as on­der­wy­ser be­dank en haar­kap­pe­ry gaan stu­deer, maar nie die ant­woor­de ge­kry waar­na sy ge­soek het nie. Dit het haar ge­dryf en sy het meer na­vor­sing ge­doen en uit­ge­vind daar is wel men­se wat in die kop­vel spe­si­a­li­seer – en hul­le word tri­go­loë ge­noem.

Geen op­lei­ding hier­voor word in die he­le Suid-A­fri­ka aan­ge­bied nie en sy het be­sluit om ’n d­rie jaar kur­sus in tri­go­lo­gie in Aus­tra­lië te gaan volg.

Ná sy haar s­tu­dies vol­tooi het, het sy te­rug­ge­kom Suid-A­fri­ka toe, maar om­dat die be­roep on­be­kend was in die land kon sy nie werk in dié veld kry nie.

“Ek het toe vir ’n paar jaar in En­ge­land gaan werk by ’n in­ter­na­si­o­na­le haar­kli­niek, maar la­ter be­sluit om te­rug te kom huis toe om my eie men­se te kom help,”voeg sy by.

“Ek is ge­re­gis­treer by die In­ter­na­ti­o­nal As­so­ci­a­ti­on of T­ri­cho­lo­gis­ts en ek kan in e­ni­ge land in die wê­reld prak­ti­seer – wat vir my fi­nan­si­eel be­ter sou wees, maar ek dink my eie men­se het my meer no­dig.”

Sy het toe be­sluit om haar eie prak­tyk in Dur­ban­vil­le, Kaap­stad te o­pen.

HOE WERK DIT?

El­ma sê as deel van die di­ag­no­se ont­leed die t­ri­go­loog die ha­re on­der ’n mi­kro­skoop of s­tuur die pa­si­ënt se bloed­mon­sters weg vir toet­se van on­der meer die skild­klie­re, ys­ter en hor­mo­ne.

“Ná di­ag­no­se be­spreek die t­ri­go­loog die oor­saak van die pro­bleem met die pa­si­ënt en daar word be­sluit of die be­han­de­ling net op die kop­vel of in­tern sal wees.”

Die t­ri­go­loog werk nou saam met die pa­si­ënt se haar­kap­per, dok­ter en der­ma­to­loog om die pro­bleem te be­han­del.

Daar is baie ma­nie­re waar­op ’n t­ri­go­loog die kop­vel be­han­del. Die een is met ’n salf wat die kop­vel vries en dan die bloed toe­laat om weer te re­gu­leer. Hier­die salf is net by ’n t­ri­go­loog te kry.

Die t­ri­go­loog ge­bruik ook ’n in­fra-rooi ma­sjien om die kop­vel be­ter te pe­ne­treer en die haar­wor­tel te ak­ti­veer.

die OOR­SA­KE

Daar is ver­skil­len­de oor­sa­ke van haar­ver­lies of haar­ver­dun­ning. Eer­stens kan dit ge­ne­ties wees, met an­der woor­de dit kan oor­erf­lik wees, of dit kan wees as ge­volg van jou di­eet of wan­neer vroue menopouse het.

“Baie men­se sê hul­le het nie dun ha­re in die fa­mi­lie nie, maar soms lê die pro­bleem ver­der op in die stam­boom. Die sleg­te ding van ge­ne­tie­se haar­ver­lies is dat jy nie daar­van weet tot dit te laat is nie. Maar daar is dees­dae so baie produkte op die mark wat kan help om jou ha­re te­rug te laat groei.”

Nog ’n re­de vir haar­ver­lies kan wees weens spe­si­fie­ke me­di­ka­sies wat men­se ge­bruik. El­ma sê as jou ha­re d­rie maan­de ná jy ge­boor­te skenk of ná ’n stres­vol­le ek­sa­men of ’n o­pe­ra­sie uit­val, moet jy weet jy het ’n pro­bleem.

“Die ba­sie­se simp­to­me is haar­ver­lies in bos­se of ron­de kol­le; die ge­wel­di­ge ge­jeuk van die kop­vel; en er­ge skil­fers. En dit is ’n ou­to-im­muun­pro­bleem – dit is waar die lig­gaam jou eie sel­le aan­val. As­ook in­fek­sie in die haar­stem en die wor­tel.”

Sy sê jy moet ont­hou dat die ver­skil­len­de re­laxers wat jy ge­bruik, ver­skil­len­de aktiewe be­stand­de­le be­vat, by­voor­beeld die een s’n is mis­kien kal­si­um waar die an­der een s’n mis­kien na­tri­um­hi­drok­sied is en som­mi­ge s’n is li­ti­um.“Maar nou sien jy ’n nu­we pro­duk en pro­beer dit, son­der om te be­sef dat jy van een che­mie­se be­stand­deel na ’n an­der ver­an­der en dit ver­oor­saak ook baie haar­ver­lies.”

HIER IS RAAD

El­ma be­veel aan dat jy jou re­laxer se bok­sie moet lees of jou haar­kap­per moet vra om vas te stel wat­ter be­stand­de­le in jou re­laxer is.“Ek sou sê as jy jou ha­re re­lax, doen dit eer­der by die haar­sa­lon. As jy dit by die huis doen, vra ie­mand wat ken­nis dra van ha­re. Leer ken jou haar­teks­tuur en kry produkte wat ont­werp is vir jou haar­ti­pe en nie wat jou vrien­din ge­bruik of wat jy op die te­le­vi­sie sien nie. Moet ook nie jou ha­re uit­kam wan­neer jy re­lax nie; ge­bruik lie­wer die rug (ag­ter­kant) van die kam om te ver­hoed dat jou ha­re af­breek. Wan­neer jou ha­re nat word, word dit am­per e­las­ties en as jy dit kam, trek dit en dan breek dit af,”sê sy.

“Ek stel ook voor as jy van­dag jou ha­re re­lax, jy dit eers weer oor 4 – 6 we­ke doen. Kleur ook eer­der jou ha­re ’n paar dae na­dat jy dit re­lax het.”

Sy meen die flat i­ron is ’n baie goeie tool om jou ha­re mooi te maak, maar dit word a­bu­se.“Die hit­te wat die flat-i­ron af­gee, is nie goed vir jou ha­re as jy dit el­ke dag ge­bruik nie, ver­al as jou ha­re nie reg droog is nie. Dit ver­oor­saak dat jou ha­re af­breek.”

’n An­der ding wat ook dees­dae baie ge­wild is, is hair ex­ten­si­ons.“Ek sal sê jy kan dit in­sit, maar nie vir ’n lang tyd­perk nie, want jou ha­re en kop­vel het son­lig no­dig en hier­die ex­ten­si­ons en prui­ke ver­hoed di­rek­te son­lig op die kop­vel. Wat dit ook doen, is dit trek die haar­lyn stel­sel­ma­tig te­rug en soms ver­dwyn die haar­lyn, wat dan ook vel­pro­ble­me ver­oor­saak. Gee jou ha­re en kop­vel kans om te rus.”

Sy gee ook raad oor hoe jou di­eet kan help.“Pro­beer pro­te­ï­ne in­kry met el­ke maal­tyd. Die ha­re be­staan uit ’n pro­te­ïen­ma­te­ri­aal, wat ke­ra­tien ge­noem word.

“Jou ha­re is jou cro­w­ning glo­ry. Kyk daar­na en wees trots op wat jy ge­ërf het. Sjam­poe jou ha­re el­ke week met ’n goeie sjam­poe en moe­nie seep ge­bruik nie. Mas­seer jou kop­vel ge­reeld, want dan sti­mu­leer jy die bloeds­om­loop. En dit is die bloeds­om­loop wat die voe­ding­stow­we na die haar­wor­tels toe neem. Drink ge­noeg wa­ter, oe­fen en stap ge­reeld.”

Op­lei­ding om ’n t­ri­go­loog te word, word on­ge­luk­kig nog nie in Suid A­fri­ka aan­ge­bied nie en kan so­ver nog net in Aus­tra­lië, En­ge­land en A­me­ri­ka ge­stu­deer word.

El­ma sê sy is nou, in sa­me­wer­king met die Col­le­ge of Ca­pe To­wn, be­sig met on­der­han­de­lings om ’n kur­sus in tri­go­lo­gie in Suid-A­fri­ka be­skik­baar te stel. E­nig­een wat ma­triek het, kan tri­go­lo­gie stu­deer en as jy bi­o­lo­gie en wis­kun­de as vak­ke ge­had het, is dit ’n voor­deel. ’n Di­plo­ma of on­der­vin­ding in haar­kap­pe­ry is ook ’n plus­punt.

maak só KON­TAK

As jy in tri­go­lo­gie be­lang­stel of ’n af­spraak wil maak, bel El­ma by 082 855 5681 of be­soek haar web­tuis­te by www.tri­cho­lo­gy. co.za.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.