Hoe han­teer on­nies swan­ger tie­ners?

Tie­ner­swan­ger­skap is van­dag ’n al­ge­me­ne ver­syn­sel en die leer­der mag selfs skool­gaan tot sy kraam. Maar hoe han­teer on­der­wy­sers dié uit­da­ging in die klas­ka­mer?

Kuier - - INHOUD - DEUR ILLANA FRANTZ *Skuil­naam

’nS­wan­ger tie­ner­mei­sie in skool­kle­re is am­per nie meer iets vreemds nie. In die ou dae sou die mei­sies skool ver­laat het of ’n jaar af­vat voor hul­le te­rug­gaan skool toe, maar nie meer nie. Van­dag sien jy hul­le steeds in die klas­ka­mer met hul groei­en­de mae tot aan die ein­de van hul swan­ger­skap.

Maar hoe han­teer die on­der­wy­sers en leer­ders die uit­da­gings wat hier­mee ge­paard­gaan?

Ber­nard Si­mons, skool­hoof van Ho­ër­skool Gor­don in So­mer­set-Wes, is wel­be­kend met die uit­da­gings wat ’n tie­ner­swan­ger­skap vir ’n skool mee­bring.

“Swan­ger leer­ders word as leer­ders met spe­si­a­le on­der­wys­be­hoef­tes ge­klas­si­fi­seer en on­ge­luk­kig kry on­der­wy­sers geen op­lei­ding om die si­tu­a­sie te han­teer nie, ver­al ten op­sig­te van ’n moont­li­ke be­val­ling in die klas­ka­mer.

“’n Swan­ger leer­der in die klas skep ook ’n swak in­druk, want hoe ver­dui­de­lik ’n op­voe­der in le­wens­o­ri­ën­te­ring ’n les oor voor­hu­we­lik­se seks en die ge­paard­gaan­de ne­ga­ti­wi­teit daar rondom as die op­voe­der met een of meer swan­ger mei­sies in die klas sit? Wat­ter bood­skap word uit­ge­stuur as swan­ger mei­sies tus­sen an­der leer­ders be­weeg en klas­se by­woon?”

Die be­leid van die on­der­wys­de­par­te­ment laat toe dat die mei­sie met haar skool­loop­baan mag voort­gaan, as sy so ver­kies, tot en met die be­val­ling.

Ber­nard se raad aan die swan­ger leer­der en haar ou­ers is om heel eer­ste die skool in te lig van die swan­ger­skap.“As die leer­der be­sluit om voort te gaan met haar skool­loop­baan, word daar van haar ver­wag om al haar klas­se by te woon en steeds die ge­drags­ko­de van die skool te volg. Geen uit­son­de­rings word ge­maak nie, by­voor- beeld met die dra van ’n sweet­pak­broek.”

Hy voeg by dat die swan­ger leer­der vir haar eie vei­lig­heid ver­ant­woor­de­lik is.

“As ’n seun by­voor­beeld in haar sou vas­hard­loop of sy val of kom iets oor, kan die skool nie ver­ant­woor­de­lik ge­hou word nie. Dit word ge­woon­lik aan die leer­der en ou­er ver­dui­de­lik wan­neer hul­le die skool­hoof oor die swan­ger­skap in­lig.

“Die swan­ger leer­der word ook toe­ge­laat om toet­se en ek­sa­mens te skryf. In­dien sy af­we­sig is, word ge­leent­he­de aan haar ge­gun om die uit­staan­de for­me­le as­ses­se­rings­ta­ke te vol­tooi, want die skool moet so­ver moont­lik die leer­der on­der­steun.”

SPEEL OOP KAAR­TE

Man­dy Hind­ley* (25) van S­trand­fon­tein bui­te Kaap­stad, het dié si­tu­a­sie eer­ste­hands er­vaar toe sy in haar ma­triek­jaar swan­ger raak. Maar sy sê sy was een van

die ge­luk­ki­ges wat deur al­mal om haar on­der­steun was.

“Toe ek van my swan­ger­skap uit­vind, het ek en my ou­ma die hoof gaan sien om hom in te lig. Hy was baie un­der­stan­ding en wou weet of ek skool gaan klaar­maak. Hy het ook ge­sê ons moet die skool ge­reeld up­da­te oor af­spra­ke wat na­ge­kom moet word en ver­al as daar e­ni­ge moont­li­ke pro­ble­me met die swan­ger­skap is waar­voor hul­le moet uit­kyk wan­neer ek by die skool is.”

Man­dy is ver­al ook dank­baar vir haar klas­on­der­wy­ser wat baie on­der­steu­nend was, ver­al as sy dit ver­ge­lyk met van die in­druk­ke van die an­der on­der­wy­sers.

“Die an­der on­der­wy­sers was or­raait, maar hul ge­sigs­uit­druk­king het ’n an­der sto­rie ver­tel. Aan die be­gin het dit my baie ge­pla, as­ook wat die an­der kin­ders op die skool van my dink, so­veel so dat ek dit oor­weeg het om skool te los. Maar ek het be­sluit om nie toe te laat dat dit my on­der­kry nie.

“My klas­on­der­wy­ser het my ook ge­vra om voor die klas te staan en aan al­mal te ver­dui­de­lik hoe dit voel om swan­ger te wees, so­dat ek nie oor en oor aan al­mal hoef te ver­dui­de­lik nie. Hy was baie be­sorgd en wou nie hê ek moes soos ’n bui­te­stan­der voel nie, want hy het ge­weet dit sou nie net my skool­werk nie, maar ook moont­lik die ba­ba se groei be­ïn­vloed.”

Man­dy ont­hou haar be­val­ling soos gis­ter. Dit was ge­du­ren­de die Ju­nie­ma­triek­ek­sa­men en die og­gend wat sy haar laas­te vak moes skryf, het sy py­ne be­gin kry. Sy het eg­ter deur­ge­druk en klaar ge­skryf, hoe­wel dit deur die dag er­ger ge­raak het. Sy het haar ek­sa­men vol­tooi, is huis toe en eers daar­na hos­pi­taal toe om te gaan kraam.

Sy was ge­luk­kig om die Ju­nie-va­kan­sie met haar seun­tjie te kon deur­bring voor sy weer te­rug skool toe is om haar ma­triek te vol­tooi.“Toe ek te­rug by die skool was, was al­les weer nor­mal. Baie men­se het ge­vra hoe dit met my ba­ba gaan. Ek is net bly ek het vas­ge­byt en skool klaar­ge­maak, want jy moet ’n op­voe­ding het om jou kind van ’n le­we te kan voor­sien.

“Om­dat ek so baie on­der­steu­ning van al­mal ge­kry het, het ek be­sef dis net ’n strui­kel­blok in my le­we en nie die ein­de van die wê­reld nie. Maar dit hang van jou­self af. Jy moe­nie net aan nou dink nie, jy moet dink aan die lang­ter­myn ge­vol­ge,”sê Man­dy, wat ná skool ’n di­plo­ma in ver­ple­ging ge­doen het.

die REG­TE PRO­SE­DU­RE

A­li­da Kru­ger, ’n maat­skap­li­ke wer­ker by ’n la­er- en ho­ër­skool in die Strand, sê Man­dy het die reg­te ding ge­doen om aan die be­gin die hoof in te lig.

“Die si­tu­a­sie moet reg be­stuur word. Ons al­mal ken die re­a­li­teit dat as die mei­sies eers ’n gap vat, hul­le nie al­tyd te­rug­gaan skool toe nie, dus moet hul­le aan­ge­moe­dig word om skool klaar te maak, want dit is be­lang­rik vir ’n ma om ge­kwa­li­fi­seerd te wees.

“Die aan­vank­li­ke ge­voel van skok, woe­de en on­werk­lik­heid van die swan­ger­skap moet eers deur die ou­er en die kind ver­werk word. Dit is reeds swaar ge­noeg vir ’n tie­ner­mei­sie om al die e­mo­sies en ver­an­de­rin­ge van ’n swan­ger­skap te moet han­teer, son­der al die an­der by­ko­men­de uit­da­gings.”

A­li­da sê die swan­ger mei­sie moet ’n lys van nood­nom­mers vir die skool gee, so­dat hul­le weet wie om te kon­tak in ge­val van ’n nood­ge­val, ver­al as dit na­by die tyd van die be­val­ling is.

In die ge­val waar die swan­ger mei­sie ’n toets of ek­sa­men moet skryf en sy is op haar laas­te, kan sy vra om alleen in ’n klas­ka­mer te skryf, om nie die an­der leer­ders te ont­wrig of haar­self in ’n on­ge­mak­li­ke po­si­sie te plaas nie.

Sy voeg by in­dien die pa van die on­ge­bo­re ba­ba ook op die­self­de skool is, daar trau­ma-be­ra­ding aan hul­le ge­bied moet word. Dit is ook baie be­lang­rik in die ge­val waar die mei­sie dalk swan­ger ge­raak het weens ver­krag­ting, dat die saak so sen­si­tief moont­lik han­teer word.

“Die kind se swan­ger­skap moet in ven­noot­skap tus­sen haar, haar ou­ers en die skool plaas­vind en die lyne van kom­mu­ni­ka­sie moet oop bly. Die skool moet in ken­nis ge­stel word van e­ni­ge dok­ters­af­spra­ke en in­dien dit in skool­u­re plaas­vind, moet die skool voor­sie­ning maak dat die kind se leer­ma­te­ri­aal be­skik­baar is. Dit is steeds ’n kind wat ’n reg op op­voe­ding het.

“Aan die an­der kant is dit ook die kind se ver­ant­woor­de­lik­heid om te sorg dat sy so­ver moont­lik al­le dok­ters­af­spra­ke ná skool­u­re ske­du­leer om nie on­no­dig af­we­sig te wees nie en sy moet ook el­ke keer ’n dok­ters­brief b­ring.

“Om swan­ger te wees, is nie ’n siek­te nie. Al­les kan so nor­maal moont­lik voort­gaan as al­mal net hul kant b­ring.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.