Be­plan deeg­lik wan­neer jy trek

Met goeie be­plan­ning kan jy on­no­di­ge stres én uit­ga­wes ver­my wan­neer jy trek. DEUR ma­re­tha bo­tes

Kuier - - INHOUD -

Om na ’n nu­we huis te trek, be­hels veel meer as net jou be­sit­tings skuif. Te mid­de van die groot op­ge­won­den­heid oor ’n nu­we tuis­te, kan dit eg­ter in ’n nag­mer­rie ont­aard as jy nie reg be­plan nie of din­ge skeef­loop.

Daar­van kan Glenda de Groot (47) maar al­te goed ge­tuig. Sy en haar ge­sin het t­wee jaar ge­le­de van Kim­ber­ley na Boks­burg in Gau­teng ver­huis. Hul­le het el­ke ding haar­fyn be­plan om on­no­di­ge span­ning te ver­my, maar toe die dag van die groot trek kom, was daar cha­os.

“Ons be­gro­ting was be­perk en ons het el­ke sent t­wee keer om­ge­draai. Daar­om het ons ’n goed­ko­per maat­skap­py ge­kies en nie juis ’n ag­ter­grond check ge­doen nie.”

T­wee we­ke voor hul­le trek, het Glenda dub­beld se­ker ge­maak met die maat­skap­py wat die huis­in­houd moes ver­voer.“Hul­le het ons op hul­le boe­ke ge­had en ge­sê ons is ge­boek vir daar­die spe­si­fie­ke dag en dat ons hul­le 08:00 kan ver­wag. Daar­die laas­te week voor die trek, het ons let­ter­lik uit bok­se ge­leef. Ek het net die ba­re ne­ces­si­ties uit­ge­hou vir ons, want die res was in­ge­pak en ge­reed om te gaan.”

Hul­le het op ma­tras­se op die vloer ge­slaap, want die bed­dens was uit­me­kaar ge­haal.“Die og­gend van die trek het ons vroeg op­ge­staan, die laas­te goed in bok­se ge­druk en ’n kof­fie by die ga­ra­ge op die hoek gaan koop. Ons het ge­wag en ge­wag, maar die lor­rie het nie op­ge­daag nie.”

Toe sy uit­ein­de­lik t­wee ure la­ter bel om te hoor wat aan­gaan, was die vrou baie ver­baas om te hoor hul­le wag vir hul­le.

“Ons was nooit ge­boek vir die trek nie! Dit was ’n nag­mer­rie. Skie­lik moes ons ie­wers ’n lor­rie kry om ons be­sit­tings Jo­han­nes­burg toe te vat, want ons moes uit die huis uit vir die vol­gen­de in­trek­kers. Ná ’n rond­bel­le­ry het ons ’n maat­skap­py ge­kry wat ons t­wee dae la­ter kon help. Ons moes in ’n gas­te­huis gaan bly vir t­wee aan­de. Ons be­sit­tings het in die ga­ra­ge van ons ou huis ge­staan (die nu­we in­trek­kers het baie sim­pa­tie met ons ge­had).”

Dit het die ge­sin ek­stra geld ge­kos.“’n Trek wat on­ge­veer R15 000 sou kos, het ons op die ou ein­de R25 000 ge­kos en ’n paar sla­pe­lo­se nag­te! Ek het nie ’n be­wys ge­had dat ek die de­po­si­to van R5 000 reeds be­taal het nie en kon nie eens dít te­rug­eis nie.”

Sto­ries soos dié is meer al­ge­meen as wat ’n mens sou dink. Om te ver­hoed dat jy in ’n soort­ge­ly­ke pe­na­rie be­land, raai Pam Gol­ding Ei­en­doms­a­gent­skap aan dat jy ver­wy­sings kry van men­se wat reeds ge­trek het, oor wat­ter ver­voer­maat­skap­py die beste is.

Dié ei­en­doms­a­gent­skap sê ook trek­kers moet ont­hou daar is al­ler­lei kos­tes ver­bon­de aan huis­koop wat in be­re­ke­ning ge­bring moet word voor­dat jy plan maak om te trek. Dit sluit in oor­drag­kos­te, ver­band­kos­te, ek­stra pro­ku­reurs­kos­tes, ver­band­re­gis­tra­sie­fooie en ook mu­ni­si­pa­le kos­tes en hef­fings.

Ken­ners sê ook jy moet dub­beld se­ker maak van ver­steek­te kos­tes, so­dat jy nie on­kant be­trap word en oor jou be­gro­ting moet gaan nie.“Hou boek van uit­ga­wes en hou al­le stro­kies,”sê Su­gendhree Red­dy, hoof van per­soon­li­ke bank­diens­te by S­tan­dard Bank.

Trek na ’n gro­ter huis

Tom­my Nel, hoof van kre­diet by FNB huis­le­nings, sê dit is geen­sins goed­koop om na ’n gro­ter huis te trek nie. Soms moet jy be­reid wees om ’n bie­tjie te wag en te s­paar so­dat jy nie ver­de­re kre­diet hoef aan te gaan om dit te kan koop nie.

“Ont­hou ’n gro­ter wo­ning met meer goe­de­re gaan jou ver­se­ke­rings­pre­mie op­stoot, bei­de vir die huis­ei­e­naars­ver­se­ke­ring so­wel as huis­in­houds­ver­se­ke­ring. ’n Gro­ter huis be­te­ken ho­ër erf­be­las­ting en le­vies, meer wa­ter­ver­bruik en na­tuur­lik ’n ho­ër e­lek­tri­si­teits­re­ke­nin­ge. Dan is daar an­der i­tems wat ’n mens nie al­tyd in ag neem nie soos by­voor­beeld in­stal­la­sie van DSTV en kop­pel­ling van al jou toe­stel­le. Tuin­maak is ook baie duur – ’n gro­ter tuin be­te­ken meer plan­te en ’n duur­der tuin­diens­te.

“Van­uit ’n se­ku­ri­teits-oog­punt gaan daar po­ten­si­eel ook ’n paar rand op­ge­dok moet word, ver­al as jy voor­heen in ’n kom­pleks ge­bly het. A­larm­stel­sels, dief­we­ring of tra­lie­hek­ke en dalk selfs o­gies of be­ams in die tuin, is uit­ga­wes waar­voor daar voor­af be­groot moet word en, in­dien die geld da­de­lik be­skik­baar is, is dit no­dig om te pri­o­ri­ti­seer en eers hier­aan te span­deer eer­der as nu­we meu­bels,”sê Tom­my.

En laas­tens, sou jy wik en weeg oor of jy ’n gro­ter wo­ning moet kry of nie, ont­hou dat dit ’n gro­ter huis­le­ning met ’n ver­hoog­te paai­e­ment gaan be­te­ken. Maak se­ker jy kan dit be­kos­tig.

Ver­voer­maat­skap­py?

Est­her Fran­cis, ma­ke­laar van Est­her Choi­ce Bro­kers in Jo­han­nes­burg, sê wan­neer jy ’n ver­voer­maat­skap­py kry om die meu­bels te ver­voer, is daar ver­se­ke­ring by die kos­tes in­ge­sluit wat jou sal dek as daar ska­de kom. Sou jy self trek, is daar ui­ter­aard geen dek­king vir e­ni­ge ska­de nie.

“Baie ver­se­ke­rings­maat­skap­pye of ma­ke­laars kan vir hul kli­ën­te dek­king re­ël

by al­bei a­dres­se sou daar dief­stal of brand­ska­de wees aan die huis­in­houd ty­dens die trek. Daar is geen dek­king te koop vir ska­de aan meu­bels waar dit sou val, krap of skeur ty­dens ’n trek nie, be­hal­we by die ver­voer­maat­skap­py self.”

Est­her waar­sku om self te trek, stel jy jou­self bloot aan moont­li­ke ska­de wat jy nie sal kan te­rug­eis nie, of jy nou van een dorp na ’n an­der trek of bloot van een voor­stad na ’n an­der. Sy sê jy moet ook nie net by een maat­skap­py aan­klop vir ’n kwo­ta­sie nie, maar by ’n he­le paar. Hoor ook wat is elk­een se be­leid oor ska­de.

As jou be­gro­ting nie vir ’n ver­voer­maat­skap­py toe­laat nie, moet jy ten min­ste se­ker maak jy be­skerm jou be­sit­tings be­hoor­lik deur dit in plas­tiek of kom­ber­se toe te draai en ge­noeg men­se te kry wat kan help dra aan swaar meu­bel­stuk­ke.

NUT­TI­GE WEN­KE

Hou die vol­gen­de in ge­dag­te as jy trek:

Lig jou pos­kan­toor in wan­neer jy trek en los ’n te­le­foon­nom­mer. Só sal hul­le jou pos kan s­tuur na waar jy jou ook­al be­vind.

Kon­tak die TV li­sen­sie- en mo­tor­li­sen­sie­de­par­te­men­te – só is jy se­ker dat jy jou her­nu­wings­ken­nis­ge­wings ont­vang.

Lig SARS in van jou a­dres­ver­an­de­ring en ook jou bank. Die laas­te ding wat jy wil hê, is ’n kre­diet­kaart wat na die ver­keer­de a­dres ge­stuur word.

Stel jou ver­se­ke­rings­maat­skap­py in ken­nis van jou ver­hui­sing. Dit sluit in le­wens-, mo­tor-, huis­hou­de­li­ke ver­se­ke­ring, as­ook af­tree, s­paar- en me­die­se fonds en al­le an­der po­lis­se wat jy mag hê. Mo­tor­ver­se­ke­ring is ver­al be­lang­rik, want jou skuif mag moont­lik jou ri­si­ko­p­ro­fiel en só jou maan­de­lik­se pre­mie, be­ïn­vloed. As jou kar by­voor­beeld in ’n toe­sluit-mo­tor­huis ge­par­keer was by jou vo­ri­ge huis, maar ná die trek in die straat ge­par­keer sal word, gaan jou pre­mie heel waar­skyn­lik ver­hoog.

Klubs, soos ’n gym en ver­e­ni­gings moet ook in ken­nis ge­stel word.

Tyd­skrif­te en koe­ran­te waar­op in­ge­te­ken is en wat per pos aan jou ge­stuur word, moet ver­wit­tig word van jou nu­we a­dres.

Ap­te­ke, dok­ters en tand­art­se moet in ken­nis ge­stel word. Só sal hul­le ook hul eie re­kords op da­tum kan b­ring en jou moont­lik kan ver­wys na ’n goeie dok­ter of tand­arts in jou nu­we om­ge­wing.

Pro­ku­reurs en be­las­ting­kon­sul­tan­te moet ver­wit­tig word.

In­ter­net-diens­ver­skaf­fers, Tel­kom of sel­foon-diens­ver­skaf­fers moet in ken­nis ge­stel word van jou a­dres­ver­an­de­ring, selfs al kry jy jou re­ke­nin­ge per e-pos.

Mu­ni­si­pa­le diens­te moet ge­kon­tak word en jou nu­we a­dres ver­skaf word.

Merk al­le bok­se dui­de­lik met ’n ko­ki­pen, so­dat jy pre­sies weet wat in el­ke boks is. Dit is ook be­lang­rik vir die a­gent­skap wat jou trek be­har­tig om te weet waar die bok­se in jou nu­we hui­se moet staan.

Maak jou vries­kas en ys­kas ’n week of wat voor die trek leeg, so­dat jy dit vroeg­ty­dig kan skoon­maak en oop­los om on­aan­ge­na­me reu­ke te ver­hoed.

As jy k­lein kin­ders het, is dit raad­saam om ’n op­pas­ser of fa­mi­lie­lid vir die dag van die trek te re­ël. Dit gaan be­slis mak­li­ker wees vir jou as hul­le nie on­der jou voe­te is wan­neer bok­se ge­skuif en meu­bels uit­ge­dra word nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.