TAX

Be­las­ting is een ding waar­van nie­mand van ons kan weg­kom nie. Maak dus se­ker jy bly in SARS se goeie boe­kies om boe­tes te ver­my.

Kuier - - Promosie -

soos ge­woon­lik gaan Ga­reth Bo­tha* van Bell­vil­le weer ge­trou sy be­las­ting­op­ga­we in­dien en hoop vir die bes­te, maar hy moes nog el­ke jaar in­be­taal en hy weet wrag­tag nie hoe­kom nie!

Hy het dan nog el­ke keer die vorm in­ge­vul soos hy moes en selfs een­keer ’n vriend van ’n vriend wat van die goed weet, ge­vra om te help. Maar tog het hy nog el­ke keer ag­ter­na ’n lo­ve let­ter van SARS ge­kry wat sê hy skuld hul­le.

Bo­ge­noem­de klink vir baie men­se be­kend. Hul­le skuld vir SARS geld, maar hul­le weet nie hoe­kom nie. Ge­luk­kig het Scor­pi­on Le­gal Pro­tecti­on se Tax Help Desk raad vir men­se soos Ga­reth. Ont­hou, Scor­pi­on-le­de kan 24-uur per dag be­las­ting­sa­ke aan­meld. Al­le na­vrae word dan na die hulp­toon­bank ge­stuur vir on­der­soek en die po­lis­hou­er sal ge­bel word in­dien meer in­lig­ting be­no­dig word.

Scor­pi­on kan:

• Jou SARS-be­las­ting­sta­tus na­gaan. • Na­mens jou ’n op­ga­we in­dien. • Na­mens jou na­vraag doen by SARS. • Vas­stel of SARS se be­re­ke­nin­ge kor­rek is. • Vas­stel of jou werk­ge­wer die kor­rek­te be­las­ting af­trek. • E­va­lu­eer of be­slag ge­lê is op jou bank­re­ke­ning of sa­la­ris by SAR­Sen hoe­kom. • E­ni­ge be­las­ting­op­ga­wes na­gaan om te kyk of dit reg in­ge­dien is. Scor­pi­on se Tax Help Desk het ’n paar tips vir Kui­er-le­sers ge­gee om se­ker te maak hul­le loop hul­le nie weer vas nie:

Kies reg­te prak­ti­syn

Op­pas vir ’n be­las­ting­prak­ti­syn wat op­set­lik ver­keer­de in­lig­ting ver­skaf om so­doen­de ’n te­rug­be­ta­ling van SARS te kry. Wees ver­al ver­sig­tig vir prak­ti­syns wat ’n per­sen­ta­sie­fooi van die be­drag wat te­rug­be­taal word as ver­goe­ding vra. Dit is ’n goeie aan­dui­ding dat die be­las­ting­prak­ti­syn ’n be­drie­ër is.

Soms vul ’n be­drieg­li­ke prak­ti­syn nie net ver­keer­de in­lig­ting in om ’n te­rug­be­ta­ling te kry nie, maar ook hul eie bank­be­son­der­he­de in plaas van die be­las­ting­be­ta­ler s’n. SARS hou eg­ter steeds die be­las­ting­be­ta­ler vir die te­rug­be­ta­ling ver­ant­woor­de­lik. Dit is dus be­lang­rik dat be­las­ting­be­ta­lers eer­li­ke prak­ti­syns ge­bruik.

Jy kan uit­vind of ie­mand ’n ge­re­gis­tree­de be­las­ting­prak­ti­syn is deur hul prak­ti­syns­nom­mer te vra en by SARS na­vraag doen om se­ker te maak dat hul­le wel ge­re­gis­treer is (08600 00 7277).

Moe­nie SARS se s­per­tye mis nie

• Pa­pier-op­ga­wes via die pos of per hand­af­le­we­ring voor 30 Sep­tem­ber 2015. • E­lek­tro­nies by ’n SARS-tak voor 27 No­vem­ber 2015. • Non-pro­vi­si­o­nal be­las­ting­be­ta­lers wat e-fi­ling ge­bruik voor 27 No­vem­ber 2015. • Pro­vi­si­o­nal be­las­ting­be­ta­lers wat e-fi­ling ge­bruik voor 26 Ja­nu­a­rie 2016.

Op­pas vir na­la­ti­ge af­trek­kings

Dit is wan­neer daar ’n fout op ’n be­las­ting­op­ga­we deur die be­las­ting­be­ta­ler, prak­ti­syn of ’n SARS-be­amp­te ge­maak word.

Die be­doe­ling was nie om SARS op­set­lik te be­drieg nie (bv. ’n tik­fout).

Die be­las­ting­be­ta­ler kan by SARS daar­teen be­swaar maak. SARS sal dan die saak on­der­soek in­dien dit bin­ne die laas­te drie jaar plaas­ge­vind het.

As die pro­bleem ou­er as 3 jaar is, stuur ge­rus vir Scor­pi­on so­dat ons vir jou daar­mee kan hulp.

BE­LAS­TING­BE­TA­LERS As jy moei­lik­heid met SARS wil ver­my, stel Scor­pi­on voor jy:

• Moe­nie ver­keer­de of ek­stra val­se in­lig­ting oor af­hank­li­kes op jou me­die­se fonds op jou be­las­ting­op­ga­we in­vul nie.

• As af­hank­li­kes op jou me­die­se fonds ver­an­der, stel jou HR-af­de­ling of werk­ge­wer so gou moont­lik in ken­nis daar­van.

• Selfs as jy on­der die be­las­ting­drem­pel ver­dien (min­der as R250 000 per jaar) en jy ’n me­die­se fonds of ’n twee­de in­kom­ste het, moet jy steeds ’n be­las­ting­op­ga­we in­dien.

BE­LANG­RI­KE IN­LIG­TING

Die be­las­ting­sei­soen duur van 1 Ju­lie tot mid­del No­vem­ber.

Som­mi­ge be­las­ting­sa­ke neem dae om op­ge­los te word, ter­wyl an­der maan­de of selfs ja­re kan duur. Scor­pi­on-le­de sal in­ge­lig word oor hoe lank ’n saak sal duur.

SCAMS

• Wees waak­saam teen scams per e-pos of SMS. Moe­nie ver­dag­te bood­skap­pe oop­maak nie en de­le­te dit on­mid­del­lik.

• Moet nooit jou per­soon­li­ke in­lig­ting gee nie. Bel lie­wer vir SARS en doen na­vraag, of bel vir Scor­pi­on.

• Jy kan ook SARS se kor­rup­sie-tol­vry­lyn by 0800 00 2870 bel. Neem ken­nis dat die bo­ge­noem­de net aan­be­ve­lings is, ska­kel ge­rus vir Scor­pi­on Le­gal Pro­tecti­on om ad­vies te kry oor jou be­las­ting pro­bleem. *Skuil­naam

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.