REG­STEL­LING

Kuier - - KUIERHOEKIE -

Die re­ak­sie ná die ar­ti­kel “Geen­ge­na­de­vir

ge­loof” (29 Ju­lie 2015) wys net weer hoe baie ons nog by me­kaar kan leer.

Baie Chris­te­ne was ont­steld om­dat Eid al-Adha, die Mos­lem­fees, ge­vier word om die pro­feet A­bra­ham se be­reid­wil­lig­heid te vier om sy seun Ish­ma­el op te of­fer op God se be­vel. Maar dis in die kon­teks van die

Kui­er- ar­ti­kel fei­te­lik kor­rek, sê die U­ni­sa­te­o­loog, prof. Reg­gie Nel. Hy sê men­se ver­geet A­bra­ham het twee seuns ge­had: Ish­ma­el is die kind wat A­bra­ham by die sla­vin, Ha­gar, ge­had het. I­sak is die seun wat hy by Sa­ra ge­had het.

Daar is ver­skeie na­sies wat be­weer dat hul stam­va­der A­bra­ham is. A­bra­ham het eint­lik drie vroue ge­had, naam­lik Ha­gar, Sa­ra en Ke­tu­ra. Ha­gar het Ish­ma­el ge­baar, wat die stam­va­der van die he­den­daag­se Ara­bie­re is van wie die groot­ste deel Islam-aan­han­gers is. Sa­ra het I­sak ge­baar, die stam­va­der van die Chris­te­ne se uit­ver­ko­re volk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.