SMS

Kuier - - KUIERHOEKIE -

Aan die Kui­er­fa­mi­lie, dit lyk my ek my ge­sin is die laat­sla­pers, want ons het nou eers die Kui­er van 17 Ju­nie in die han­de ge­kry. Maar daar was on­mid­del­lik in­ge­stem dat Kui­er ’n ge­reel­de deel van ons fa­mi­lie se in­spi­ra­sie gaan word. Ons wou al so lank­al die ar­ti­kel oor oom B­ri­an Pe­ter­sen lees (Hy leef vir an­der, 17 Ju­nie2015). Ek en hy het saam in Athlo­ne groot­ge­word en sy or­ga­ni­sa­sie is een van ons ver­wy­sings­or­ga­ni­sa­sies vir die af­ge­lo­pe vier jaar in ons ge­meen­skap. Hy is reg­tig die wa­re Ja­kob. Hou so aan New Li­fe Re­sto­ra­ti­on Group!

VERONICA NI­CHO­LAS, GRAS­SY PARK

Ek is self ’n en­kel­ma met ’n 37-ja­ri­ge se­re­braal ge­strem­de kind na wie ek 24 uur moet om­sien. Maar ek is dank­baar vir die He­re vir dit wat ek vir my kind kan doen. Sy kan self niks doen nie, daar­om is dit vir my on­aan­vaar­baar wat daar­die pa aan sy seun doen ( Ek­doen­dit­vir­my kind, 26 Au­gus­tus 2015). Hoe­kom ie­mand be­wus maak van sy sek­su­e­le be­hoef­tes ter­wyl hy geen be­nul oor het wat seks is nie?

A­NO­NIEM, EER­STE­RI­VIER

Ek ver­wys na die ar­ti­kel “Ek doen dit vir my kind” (26Au­gus­tus2015). Ek wil net graag deel dat nie­mand hoef s­kaam te wees nie, want ek is ’n ca­re­gi­ver vir my ge­strem­de neef van 40 jaar oud. Hy was in on­ge­luk en het brein­ska­de op­ge­doen en kan nou nie hom­self help nie. Wat ek ge­woon­lik doen as hy ’n e­rek­sie het, ek hou ek ’n koue was­lap op sy man­li­ke de­le.

LY­NET­TE BAI­LEY, MA­NEN­BERG

Die woord “vrou” is een woord wat ons u­niek maak, maar ver­skil ook in elk­een se on­der­skeie le­we. Esmerelda van S­ta­den (Ver­gif­nis maak vry, 9 Sep­tem- ber2015) is ’n waar­di­ge wen­ner van jul Voor­blad­ster-kom­pe­ti­sie vir haar dap­per­heid. El­ke vrou wat ver­krag was, se waar­dig­heid word weg­ge­neem en dan het sy nog ’n ge­was in haar keel ook ge­kry. Dit wil ge­doen wees!

LIN­DA HEYNS

Ek was by Kui­er se Pienk Ple­sier-funk­sie by Ra­tan­ga Juncti­on waar ek moes hoor dat vroue wat die ge­leent­heid vroeg ver­laat, geen goodie bag gaan ont­vang nie. Wan­neer ek vir ’n wed­loop in­skryf, kry ek dit voor­af, al vol­tooi ek nie die wed­loop nie. Ons het da­rem R250 be­taal. Or­ga­ni­seer­ders, dink ’n bie­tjie!

ROZETTA MOR­RIS, KUILS­RI­VIER

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.