pienk-do­na­sies oor­han­dig

Kuier - - KUIERHOEKIE -

Kui­er- le­sers het weer hul har­te wyd oop­ge­maak vir men­se in nood met ons in­sa­me­ling ten ba­te van die­ge­ne wat al­les in bran­de ver­loor het. Le­sers wat van­jaar se Pienk Ple­sier-funk­sie op 29 Au­gus­tus by Ra­tan­ga Juncti­on in Kaapstad by­ge­woon het, het kle­re, kom­ber­se en nie-be­derf­ba­re kos­pro­duk­te saam­ge­bring so­dat ons dit aan slag­of­fers van bran­de kan skenk. Ons het ’n berg goe­de­re ont­vang wat ons aan die Stad Kaapstad se Ramp­be­stuur-een­heid ge­skenk het.

Court­ney Cu­pi­do van Kui­er het toe saam met le­de van die een­heid ’n fa­mi­lie na­by Mit­chells Plain gaan be­soek wat on­langs hul bly­plek en al hul be­sit­tings in ’n brand ver­loor het, om van die i­tems te oor­han­dig. “Dit was reg­tig hart­ver­skeu­rend om te sien hoe men­se weer van voor af moet be­gin om hul le­we op te bou. Hul­le was so dank­baar vir die sken­king,” ver­tel Court­ney. Baie dan­kie aan al die Kui­er- le­sers vir jul by­drae!

BO EN REGS: Court­ney Cu­pi­do van Kui­er, saam met per­so­neel­le­de van die Stad Kaapstad se Ramp­be­stuur-een­heid, ty­dens die oor­han­di­ging.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.