SMS

Kuier - - Kuierhoekie -

Kim Cloe­te op die voor­blad ( V­re­de & Ver­gif­nis, 7 Ok­to­ber 2015) is beeld­skoon. Ek ver­kyk my ver­al aan haar op die se­pie Bin­ne­lan­ders!

E­LI­ZE EL­LIS, POT­CHEF­STROOM

My hart gaan uit na Ja­de en Gi­no ( Kleuter kwyn weg, 21 Ok­to­ber 2015), ver­al om hul­le te help. Hoe­kom bly die baba nie by die huis tot hy bie­tjie ou­er is om so die cre­che-geld te spaar nie? Moet die ou­ma be­taal word om na haar eie klein­kind te kyk? Mis­kien kan die pa ook ’n werk ge­kry het as hy ge­sê het wat hy kan doen. FJC, MAIT­LAND

Ek is ’n ge­reel­de Kui­er- le­ser en is ui­ters be­ïn­druk met jul puik tyd­skrif. Aan At­hol Wil­li­ams en sy vrou ( Wel­stand bo weel­de, 7 Ok­to­ber 2015) . . . Bra­vo! Ek wens ek kon jul­le per­soon­lik ont­moet om my re­spek en waar­de­ring aan jul­le te toon. Sterk­te, voor­spoed en nog meer vreug­de vir jul­le. El­ke kind wat uit­styg bo sy om­stan­dig­he­de is ’n be­ter bou­steen vir ons land en sa­me­le­wing. Dan­kie Kui­er, jul­le bly tops!

ANS S­TEYN, MO­DI­MOL­LE

S­joe, wat ’n hart­seer ar­ti­kel ( Op ou­dag mis­han­del, 7 Ok­to­ber 2015). Hoe kan kin­ders en klein­kin­ders dit oor hul har­te kry om hul ou­ers en groot­ou­ers so te mis­han­del. Jul­le ver­geet dat jul­le ook gaan oud word. Pa­s­op dat jul­le dit nie in dub­be­le maat ont­vang nie. Die spreek­woord sê mos: Moe­nie aan an­der doen wat jy nie aan jou­self ge­doen wil hê nie. Ai men­sies, dink twee keer voor jul­le jul ou­ers mis­han­del. TE­RE­SA JAN­SEN VAN VUUR­EN, PRETORIA

Dan­kie vir die ar­ti­kel oor die mis­han­de­ling van ou­men­se ( Op ou­dag mis­han­del, 7 Ok­to­ber 2015). Daar is ver­skeie ti­pes van mis­han­de­ling, en my ge­val is se­ker u­niek. Ek het 9 kin­ders, 18 klein­kin­ders en 5 ag­ter­klein­kin­ders. Ek het my kin­ders goed op­ge­voed: my oud­ste dog­ter (my oog­ap­pel) is 46 en ’n on­der­wy­ser by ’n ho­ër­skool; die twee­de oud­ste, ’n seun, het ek voor self ’n werk ge­kry by ’n groot, ryk fir­ma so 23 jaar ge­le­de. Hy be­klee nou ’n se­ni­or pos daar. Die hart­seer­ste is dat 8 van hul­le ge­troud is – een is nog in die huis – maar hul­le was al­mal ja­re ge­le­de laas by ons aan huis. Nou sê my vrou dis se­ker om­dat hul­le in man­si­ons bly en ons in die flat­se dat hul­le nie hier wil kom nie. Ek ver­lang so baie na ver­al my klein­kin­ders.

OOM JAN­NIE,WES­KUS

Dis baie hart­seer as ’n mens lees waar­deur ons ou­men­se als moet gaan ( Op ou­dag mis­han­del, 7 Ok­to­ber 2015), en dit na­dat hul­le als ge­doen en ge­gee het vir hul kin­ders en klein­kin­ders. Hoop dié kin­ders be­sef dat hul­le ook een­dag daar gaan op­ein­dig, en wie gaan dan goed wees vir hul­le? Dan­kie vir die eye-o­pe­ner Kui­er en ek hoop men­se wat be­wus is van sul­ke ge­val­le tree na vo­re, want nie­mand ver­dien om van hul mens­waar­dig­heid be­roof te word nie.

LEE-ANN A­DAMS, HO­PE­FIELD

Dan­kie vir die ar­ti­kel oor ons ou­er men­se ( Op ou­dag mis­han­del, 7 Ok­to­ber 2015). My me­ning is: As jy oud word, is jy net in die pad. Ek bly in my eie ou plek­kie op die erf van my eks-skoon­seun. Die klein­kin­ders bly ook op die­self­de erf. Daar kan nie eens or­dent­lik ge­groet word nie, maar hul­le ver­geet nie van jou as daar iets no­dig is waar­mee jy moet help. Dit maak seer. Is daar ’n ge­nees­mid­del vir ’n seer­ge­maak­te hart? Help ons ou men­sies dalk te veel? Ek het twee ag­ter­klein­kin­ders en ek hoor hoe hul­le baljaar

as daar vir hul ou­pa ge­kui­er word, maar ou­ma­groot­jie is ver­ge­te. Dan­kie tog vir On­se Lie­we Vader wat ons by­staan in tye van een­saam­heid. My ge­sond­heid is uit­ste­kend vir die 74 jaar wat ek ge­spaar is. Dan­kie dat ek kon deel­neem aan hier­die ge­sprek.

KÄTHE JA­COBS, BLOEM­FON­TEIN

Ek wil net mee­deel hoe baie ek die Kui­er- tyd­skrif ge­niet, ver­al die blok­raai­sels – ek het al ’n By­bel­blok­raai ge­wen. Die sto­ries is so eg en be­moe­di­ging vir baie. Hou so aan.

MA­RYANN NIE­MAND, DUR­BAN

Ek lees die loop­baan-ar­ti­kel “Kre­a­tie­we koe­ke” (9 Sep­tem­ber 2015): Ek het by ’n sui­ker­gul­de aan­ge­sluit en baie ge­leer. Deur hul­le kry jy ook die reg­te tools te koop en ’n tyd­skrif oor koek­ver­sie­ring, as­ook nuus is be­skik­baar. Ver­ga­de­rings is een keer per maand en dis lek­ker ge­sel­lig.

BETS DU TOIT, PRETORIA

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.