Fa­ce­book

Kuier - - Kuierhoekie -

Keith, ek stem hart­lik saam met jou ( Wat die hart van vol is, 21 Ok­to­ber 2015); huil jou hart uit maak nie saak hoe nie, want dit maak nie van jou min­der van ’n man nie.

RO­MA BAI­LEY

W­hat ’n prag­ti­ge mens is Cry­stal-Don­na Ro­berts ( E­le­gant en gra­si­eus, 21 Ok­to­ber 2015) nie. Die ver­ha­le in dié Kui­er is so goed! Dan­kie aan Kay en haar span vir hul har­de werk. Kui­er bly tops – van die voor­blad tot die laas­te blad­sy! Kan nie wag vir die vol­gen­de een nie.

ALIDA A­LEX­AN­DER

Won­der maar net of al die kom­pe­ti­sies slegs gel­dig in Kaapstad is. Ons van Gau­teng SMS vir al die kom­pe­ti­sies, maar ons hoor nie graag van wen­ners van hier rond nie. Van die blok­kies­raai­sels tot ge­skenk­pak­kies word nooit ge­wen nie, maar ons sien ge­reeld wen­ners van Kaapstad en om­lig­gen­de a­re­as. Steeds ge­trou gaan koop ons maar weer ons Kui­er el­ke twee­de week. Ek vra maar net. Baie dan­kie vir al die prag­ti­ge ver­ha­le en ar­ti­kels.

ANJELINE M­CCARTHY Kui­er het on­langs die Fa­ce­book-vrien­de ge­vra wat hul­le dink van ge­trou­de paar­tjies wat niks van me­kaar se fi­nan­si­ë­le sa­ke af weet nie. (Lees ook die ar­ti­kel “Kre­diet: Ken sy re­kord” in die uit­ga­we van 21 Ok­to­ber 2015.) Hier is van hul ant­woor­de:

Ek glo so ja! Dit is ab­so­luut be­lang­rik, nee nood­saak­lik dat al­bei me­kaar se geld­sa­ke moet weet. Dit is een van die din­ge wat ’n hu­we­lik maak of breek. Geen we­te van gel­de nie kan die hu­we­lik laat skip­breuk ly, wat na ru­sies, on­ver­ge­noeg­heid, wan­troue en uit­ein­de self op skei kan uit­loop! So ja, dit is per­ti­nent dat al­bei par­tye van me­kaar se

geld­sa­ke moet weet.

MER­CIA BAR­MAN

Ek dink nie jy hoef el­ke lie­we de­tail van die an­der per­soon se geld­sa­ke te weet nie; so­lank elk­een net sy ver­plig­tin­ge in die huis­hou­ding na­kom.

WEN­DY-LOU SCHAANICK JOHNSON

De­fi­ni­tief! Dit kan groot pro­ble­me ver­oor­saak as jy eers la­ter uit­vind jou part­ner het gel­de­li­ke pro­ble­me. Dis be­lang­rik dat paar­tjies oop kaar­te met me­kaar moet speel.

WELISIA CU­PI­DO A­REND­SE

Een van die groot­ste re­des vir on­min in ’n hu­we­lik is . . . geld­sa­ke! VA­NES­SA DANIELS

Die dag toe jul­le trou het jul­le een ge­raak, so wat jou­ne is is my­ne en wat my­ne is is jou­ne.

DESLIN KONEGERIE

Paar­tjies is ver­on­der­stel om al­les te deel. Jul­le is dan een vlees! So ja, dit geld vir fi­nan­sies ook. Deur saam te werk kom jy ver­der in die le­we. PE­TRU WIL­LI­AMS

Ek dink dis be­lang­rik dat paar­tjies moet weet hoe lyk me­kaar se geld­sa­ke, want dít maak of breek ’n hu­we­lik!

LU­CIN­DA ESTER­HUI­ZEN

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.