WEN­NERS

Kuier - - Kuierhoekie -

Bram­ley-ge­skenk­pak­ke: Ha­zelWol­l­mer, Kuils­ri­vier; Le­na Lan­ge­veldt, Con­stan­tia; Re­net­te Saul, Dur­ban­vil­le; Liz La­bu­schag­ne, P­let­ten­berg­baai; He­ster Loos, Kim­ber­ley; Lou­isa An­to­nie, Eer­ste­ri­vier; G­wen­do­leen Piers, Ra­vens­me­ad; Na­di­ne Ru­dolf, Kraai­fon­tein; Daphne Bro­wn, Lans­do­w­ne; Kui­er Fe­li­cia is Maas­dorp,ook in U­ping­ton. di­gi­ta­le

ber­net­te for­maat­C­hi­ca­go 7-naald­werk­ma­sjien­be­skik­baar!

Je­an deV­ries, Be­soek S­tel­len­bosch. www.mysubs.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.