SMS

Kuier - - Kuierhoekie -

Ek stem saam met I­vor P­ri­ce (K­leur­ge­veg kook oor, 27 Ja­nu­a­rie 2016). Ras­sis­me is nie net on­der die wit­tes nie, maar al die na­sies. KIND VAN DIE HE­RE, M­PU­MA­LAN­GA

I­vor P­ri­ce, jy het die reg­te, Chris­te­li­ke ant­woord aan Screen­play Wri­ter ge­gee (K­leur­ge­veg kook oor, 27 Ja­nu­a­rie 2016). Wat ’n won­der­li­ke voor­beeld! Ek is ’n blan­ke, se­ni­or da­me en dink jy is tops! BE­LIN­DA BO­WERS, PAROW

Ek het die ar­ti­kel ge­lees oor ras­sis­me (K­leur­ge­veg kook oor, 27 Ja­nu­a­rie 2016) en wil net sê hier waar ons bly, leef al­le ras­se in har­mo­nie. Ons groet me­kaar, kyk na me­kaar se ei­en­dom­me en help me­kaar se kin­ders. My oor­le­de ma het al­tyd ge­sê: Jy kyk nie na die kleur van die per­soon se vel nie, want al­mal se bloed is die­self­de kleur. M. BOOYSEN,WIT­BANK

S­joe, ek het nou die skry­we van I­vor P­ri­ce rê­rig ge­niet (K­leur­ge­veg kook oor, 27 Ja­nu­a­rie 2016). Dis so waar wat hy daar sê. Dit ge­beur ver­al wan­neer men­se kwaad word dat die naam­gooi­e­ry volg. My bes­te vrien­din is ’n swart da­me, Re­fil­we Mo­koe­na, en ons kan ure sit en s­to­ries uit­ruil. Ons al­mal het die­self­de vre­se en eint­lik is ons al­mal maar die­self­de. Ek dink ons moet net blind wees en nie kleur sien nie. A­DRI BE­ZUI­DEN­HOUT, MEY­ER­TON

Ai, die hart­roe­ren­de en on­ge­loof­li­ke hart­seer sto­rie van Re­gi­na Bes­sick (Reg om te dien, 27 Ja­nu­a­rie 2016) het my nou snot en tra­ne laat huil. Dis nou vir jou in­spi­ra­sie per­so­ni­fied! Well do­ne, Re­gi­na! SON­JA WAL­TERS, MIT­CHELLS PLAIN

Dis nou die moei­te werd om el­ke t­wee­de week die Kui­er­tyd­skrif te be­kom, dan te stry oor wie dit eer­ste moet lees en die an­der dan vir ’n oom­blik te ver­my. Dan­kie vir hier­die puik, lees­ba­re en ge­not­vol­le lees­stof. Mag die Kui­er ons ver­der ver­reik. JOEY CLAAS­EN, PA­CALTS­DORP

Bi­an­ca, He rai­sed you up and you are no lon­ger a sla­ve of fe­ar (Vol­ko­me Ver­gif­nis, 13 Ja­nu­a­rie 2016). Die hand van die He­re was al die pad met jou. Dit was dui­de­lik toe jou By­bel nie uit­ge­brand het nie. Jy is vir baie ’n se­ën, want jy het on­voor­waar­de­lik ver­ge­we. Hou vas aan Hom en Hy sal jou die be­geer­te van jou hart gee. SOPHIA VAN WYK, STRAND

Ek het die sto­rie van Lie­sl Laurie ge­lees (Sy maak haar merk, 13 Ja­nu­a­rie 2016) en dit neem my ver weg na my kin­der­dae! Ek was ook baie ge­spot oor my klein­heid en ma­er ge­sig­gie, maar toe leer my pa my die ge­seg­de van “Sticks and s­to­nes...” Ek het dit eers ver­staan toe ek ou­er word. Dan­kie Kui­er vir ’n puik tyd­skrif! Be­ter as dit kry jy reg­tig nie! CA­ROL WA­KE­FIELD, EL­SIES­RI­VIER

Kui­er- span, jul­le het jul weer­eens oor­tref met jul uit­ga­we van 13 Ja­nu­a­rie 2016. El­ke ar­ti­kel was die moei­te werd om te lees. Ek sien uit na al die Kui­ers vir die res van die jaar. ’n Ge­se­ën­de nu­we jaar aan die he­le span. RO­SE NORKIE, PORT E­LI­ZA­BETH

’n Ge­se­ën­de nu­we jaar en voor­spoe­di­ge 2016 aan al die Kui­er­men­se! Ek lees nou die sto­rie van Wil­li­am S­mith (‘Ek voel weer vol­maak,’ 13 Ja­nu­a­rie 2016) en ek be­sef net weer­eens hoe waar­de­vol Kui­er is. Want dis deur die sto­rie wat in 2011 ge­pu­bli­seer is dat die pro­ku­reur dit ge­lees het en wou help. Groot dan­kie aan hom en die ko­mi­tee wat die geld be­stuur, ook aan die S­mith-fa­mi­lie wat bank­vas ag­ter hom staan. Sterk­te aan jou, Wil­li­am. RENEE BAART­MAN, BELL­VIL­LE

Baie dan­kie Kui­er- span vir ’n lek­ker lang­arm CD. My man ge­niet dit baie. Wan­neer ons in die kar klim, is dit al waarna ge­luis­ter word. En dan­kie vir ’n lek­ker-lees tyd­skrif! CLAUDENE RAU­BEN­HEI­MER, K­LERKS­DORP

Jul tyd­skrif is reg­tig ’n God­send, van die be­gin tot die ein­de. Die uit­ga­we van 13 Ja­nu­a­rie is van­af die voor­blad tot die ag­ter­blad net een woord: Wow! Baie dan­kie vir al die on­der­wer­pe wat jul­le aan­raak. Dit is reg­tig op­voed­kun­dig en in­spi­re­rend. EM­MA S­TE­VENS, VELD­DRIF

Ek koop ge­reeld die Kui­er, selfs my man lees dit ook nou. Ek ge­niet die blok­raaie, dis baie leer­saam en goed vir die brein. Baie dan­kie vir jul har­de werk. KLEIN­TJIE DU TOIT, OOS-LON­DEN

Ek wil net die Kui­er- span hart­lik be­dank vir my S­heet S­treet-vou­cher wat ek ge­wen het. Ek het dit ter­deë ge­niet en dit het han­dig te pas ge­kom by my Kers­fees­in­ko­pies. Baie dan­kie vir die puik tyd­skrif, ek mis dit vir niks en ek wens al­mal ’n ge­se­ën­de 2016 toe. Mag God jul­le al­mal met Sy won­der­li­ke liefde se­ën. BRENDA MIDDELKOOP, HA­NO­VER PARK

Kui­er- span, dan­kie vir die aan­ge­na­me tyd­skrif, dit word baie waar­deer. Dan­kie ook vir die CD. Dit laat my ver­lang na die Kaap. RU­BY SOUWITZSKY, DUR­BAN

Ek mis nie vir een oom­blik die Kui­er nie, ver­al nie die mooi wa­re le­wens­dra­mas nie. Ons kla so van ons eie py­ne, maar daar is on­skul­di­ge men­sies daar bui­te met erns­ti­ger kwa­le, maar wat met glim­lag­te rond­loop. RO­SE BHANA, QU­EEN­STOWN

Ek het vir tan­nie Maggie Ger­ber en Ma An­na Kui­er- re­sep­te­boe­ke ge­maak en wil net sê ek waar­deer die lang­arm CD en die Kui­erCom­bo. Voor­spoed aan die span vir 2016. JA­CO­BUS KIE­WIET, V­LEES­BAAI

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.