Fa­ce­book

Kuier - - Kuiermense -

Ai, wat ’n hart­roe­ren­de sto­rie van pre­di­kants­vrou Elai­ne Erasmus (My Ge­tui­e­nis, 10 Fe­bru­a­rie 2016). Dis so kragtig! Deur el­ke moei­li­ke si­tu­a­sie het daar lig deur Elai­ne se don­ker ton­nel be­gin skyn! El­ke sin wat sy skryf, is iets vir ons al­mal om te be­sef: God gee kan­se en kan­se, maar op ’n dag ruk Hy jou uit die wê­reld, want Hy re­geer! Elai­ne, jy laat my te­rug­dink aan my kin­der­ja­re en hoe ek in my jeug tot be­ke­ring ge­kom het. Well do­ne, Elai­ne. God se­ën jou. Dan­kie ook aan Kui­er vir die puik diens en uit­ste­ken­de lees­stof. Daar is so baie wat ons uit die tyd­skrif leer.

MYRT­LE SWART­LAND

Ek het nou net my Kui­er klaar ge­lees (27 Ja­nu­a­rie 2016) en het al die hart­roe­ren­de, in­spi­re­ren­de s­to­ries ge­niet. Maar die lek­ker­ste van al­les, was die Kort­ver­haal “Pienk Koel­drank”! Die ou her­der het al­mal ge­vang. Dit was nou ’n lek­ker lag! ILLONDA A­LEX­AN­DER

Baie ge­luk Re­gi­na Bes­sick met jou mees­ters­graad in te­o­lo­gie (Reg om te dien, 27 Ja­nu­a­rie 2016) en om bo jou om­stan­dig­he­de uit te styg. Dan­kie vir jou ge­tui­e­nes

en dat jy ons her­in­ner om te moet glo en ver­trou dat niks on­moont­lik is by God nie. Die He­re is goed en aan Sy liefde is daar

geen ein­de nie. E­LI­ZA­BETH LE­WIS

Ek kan nie wag dat die Kui­er el­ke t­wee­de week uit­kom nie. As jy al­mal se hart­seer lees, dan be­sef jy jou­ne is maar klein. Al die re­sep­te en ra­te help ook baie.

LIN­DA FAU­RE

Baie dan­kie vir my Plushge­skenk­pak. Dit het net op die reg­te tyd ge­kom toe ek be­sig was om te ver­huis. Ek het lek­ker huis skoon­ge­maak daar­mee.

A­NI­KA KAY­SER

Ek wil dan­kie sê vir ’n baie puik tyd­skrif. Dis met so­veel hart­seer en sim­pa­tie dat mens die s­to­ries lees, maar ook hoop want ek ken ie­mand wie die Groot Ge­nees­heer is. Hy kan al­les doen en ge­bed dra groot krag. He is the God of the im­pos­si­ble.

S­HANDRÉ NICOLE MAZETTA-PAYLE

Ons koop el­ke t­wee­de week die Kui­er- tyd­skrif en ek is mal daar­oor. My guns­te­ling­af­de­ling is die mo­de­blad. Ek is 15 jaar oud, nog­al lank op die been en wil graag een­dag in die mo­del­ling in­du­stry gaan. SHAMICA SKYLAR A­DAMS

Ek lees al­tyd jul ar­ti­kels en ek is mal oor jul re­sep­te. Ek kook en bak al van ’n jong ouderdom af; my ou­ma het my in­spi­reer. Ek dank God vir men­se en ’n tyd­skrif soos jul­le wat nog die tyd neem om na an­der se be­hoef­tes om te sien. God se­ën jul­le en jul fa­mi­lies. RI­AAN SEP­TEM­BER

Ons het die vol­gen­de vraag op Fa­ce­book ge­vra: In­dien jy deur ’n moei­li­ke tyd gaan in jou per­soon­li­ke le­we, deel jy dit met jou kol­le­gas of nie? Hier is van ons le­sers se ant­woor­de:

Par­ty men­se raak ge­stres of bui­e­rig as hul­le deur ’n moei­li­ke tyd gaan. Dan is dit be­lang­rik dat kol­le­gas en se­ni­ors (maar nie al­mal nie) weet van jou om­stan­dig­he­de so­dat hul­le kan ver­staan hoe­kom jy nie jou­self is nie. Dan kan hul­le jou ook on­der­steun, want soms be­ïn­vloed dit jou werk. WEN­DY-LOU SCHAANICK JOHN­SON

Nee! ’n Groot nee! As jy die s­kin­der­ton­ge wil los hê, moet jy dit doen. Men­se flo­reer op an­der se hart­seer. Gee al­les vir God, Hy praat nie uit nie. RU­BY UNTHANG

Met my kol­le­gas?! Nooit!! Ek het twee vrien­de wat ek ver­trou en my goed mee deel. Ver­der gaan huil ek voor die He­re. Hy is die e­nig­ste een wat din­ge vir my kan reg­maak. YOLANDAWENN

Par­ty men­se maak as­of hul­le sim­pa­tie het, maar dan kry hul­le lek­ker vir jou pro­ble­me. Die bes­te plek om te huil, is op jou knieë by God. EUPHEMIA JAN­SEN

Nee, nee. Dis ’n groot fout. Ek het een kol­le­ga/vrien­din vir wie ek iets sal ver­tel as dit reg­tig no­dig is. Sy is al­tyd die een wie ek roep as ek ’n kri­sis het! Ver­der aan hou ek maar my per­soon­li­ke le­we pri­vaat, dan sal die s­kin­der­ton­ge nie so los wees nie.

JERONONIQUE FA­RAO

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.