SMS

Kuier - - KUIERHOEKIE -

Ek hoop en bid dat ’n pro­ku­reur vir Ge­or­gi­na sal help so­dat ge­reg­tig­heid sal ge­skied (Van my le­we be­roof, 9 Maart 2016). Sterk­te Ge­or­gi­na!

AN­NA STEINMAN, GER­MIS­TON

Ek hoop die­ge­ne wat ve­r­ant­woor­de­lik is vir Ge­or­gi­na Don­son se ver­keer­de di­ag­no­se, word aan­spreek­lik ge­hou (Van my le­we be­roof, 9 Maart 2016). Die ar­me vrou het om­trent ’n s­waar le­we ag­ter die rug en ek is bly sy het die moed om die pad vo­ren­toe aan te durf.

KENOLINE DREYDEN, KUILS­RI­VIER

Sterk­te Ge­or­gi­na Don­son met jou saak (Van my le­we be­roof, 9 Maart 2016). Ek vra God dat Hy sal voor­sien dat jy pro bo­no hulp ont­vang van kun­di­ge regs­ge­leer­des om jou saak te dryf so­dat jy as oor­win­naar ’n vol le­we kan lei en jou kin­ders kan gee wat hul­le toe­kom.

VALERIE DEELMAN, PAROW VAL­LEY

Ge­or­gi­na se sto­rie het my laat huil (Van my le­we be­roof, 9 Maart 2016). Die weer­mag moet jou ver­goed vir al die ja­re se swaar­kry. Hou aan en kry regs­hulp.

SENTA LA COCK, P­RE­TO­RIA

Dan­kie Kui­er vir ’n won­der­li­ke boek. Dis die bes­te tyd­skrif wat ek al ge­lees het. Mag God jul­le net meer en meer in­spi­reer om an­der se s­to­ries met die land te deel. Jul­le weet net hoe om ie­mand se hart­sna­re te roer. T­hanx, jul­le is tops! CHRISINE DU P­LES­SIS, SWARTKOPSDAM

Tracey, jy is die mooi­ste ster­re­tjie op die kassie, van bin­ne en bui­te (Bra­vo vir Tracey, 24 Fe­bru­a­rie 2016). Moet nooit ver­an­der nie! Wens ek kan jou in le­wen­de ly­we ont­moet. OU­MA ANNALISE DE BRUYN, VENTERSTAD

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.