FA­CE­BOOK

Kuier - - KUIERHOEKIE -

Ek het van­og­gend my nu­we Kui­er ge­koop en som­mer een vir my vrien­din Bet­tie ook. Nou kan sy ook saam lees en sien hoe won­der­lik die tyd­skrif is!

LET­TIE BUR­GER

Kui­er, jul tyd­skrif is reg­tig vir my so ’n groot in­spi­ra­sie in my le­we. Ek krap nou hier ’n ou uit­ga­we uit van 2014 en lees dit toe som­mer en be­sef ná al die tyd is dit steeds reg­tig ’n goeie boek. Dan­kie vir al­les!

DAVINIQUE NIC­KY CLOE­TE

Ek koop nou al die Kui­er se­dert De­sem­ber­maand. Ek het dit eers by my mam­ma be­gin lees, want sy is lief vir haar Kui­er en was so sui­nig om dit uit te leen. Ek kon dit nie eens lan­ger as ’n dag by my hou nie, want sy was te bang my kin­ders kry dit in die han­de en skeur die boek uit­me­kaar. Dan moes ek maar dro­ë­mond haar boek te­rug gee. Maar van­dat ek nou my eie tyd­skrif koop, ver­staan ek hoe­kom sy so voel. Dis reg­tig ’n puik tyd­skrif!

ELVERA S­TRAUSS

Ek blaai nou deur die Kui­er en moes twee keer kyk, want groot was my ver­ba­sing toe ek Ge­or­gi­na se sto­rie lees (Van my le­we be­roof, 9 Maart 2016). Ek is een van haar stu­den­te vir wie sy re­ke­naar­les­se gee en gro­ter was my ver­ba­sing nog om haar le­wens­ver­haal te lees. Mens sou dit nooit kon sê nie, want sy s­traal el­ke dag. Dit wys nou net, don’t jud­ge a book by its co­ver.

MAGRIETA MAR­TIENS

Met ver­wy­sing na: Moe­nie leen vir lo­a­fers

(23 Maart 2016), het ons die vol­gen­de vraag op Fa­ce­book ge­vra: Dink jy dis ’n goeie i­dee om vir fa­mi­lie geld te leen of nie? Só het van ons le­sers ge­ant­woord:

As jou fa­mi­lie in die nood is en jy kan help, dan moet jy. Vat dit net te­rug as hul­le kan be­kos­tig om die geld vir jou te­rug te gee. Mens kry jou bles­sings op ’n an­der ma­nier. Moe­nie die hond skop as hy al­reeds lê nie!

CLAUDETTE DE JA­GER

My me­ning is dat die sui­ker­boe­re groot ver­lie­se kan ly met die sui­ker­be­las­ting (’n Bit­ter saak, 23 Maart 2016). NELA SEHANNIE, TA­BLE­VIEW

’n Mens moet help waar jy kan en goed doen aan an­der ter­wyl jy kan. Al­mal vlieg nie al­tyd hoog nie, so ter­wyl jy bo is, help an­der om ook daar te kom. Mô­re mag jy dalk ie­mand an­ders no­dig het om jou te help.

Die­ge­ne wat moeds­wil­lig is om jou nie te­rug te be­taal nie, be­taal tog op een of an­der ma­nier, want God is ’n reg­ver­di­ge God en Hy sal reg laat ge­skied. Dit moet eg­ter nie in ons har­te wees dat die­ge­ne ge­straf sal word nie, maar ons moet dank­baar wees dat ons in ’n po­si­sie was om te kon help. As jy goed vir an­der doen, sal goeie din­ge jou ook toe­val.

YO­LAN­DA WENN

Slegte i­dee! In plaas van sê“leen,”sê maar een­maal jy gee dit dan het jy nie ’n ver­wag­ting om dit te­rug te kry nie. In die mees­te ge­val­le wan­neer jy jou geld te­rug vra, gooi hul­le die ver­sko­ning van“ons is fa­mi­lie”of“na al­les wat ek vir jou ge­doen het.

CURVEN MAY

Doen dit net in nood. Som­mi­ge raak af­hank­lik en dink dit moet so wees. Leer om te werk met jou geld. In­ha­li­ge men­se wil al­tyd meer uit­gee as wat hul­le ver­dien. Dis gie­rig­heid en ge­mak­sug­tig om uit an­der se be­gro­ting te wil leef. LW: Net som­mi­ge.

RO­CHEL­LE HOFFMAN

Ja na­tuur­lik, want bloed is dik­ker as wa­ter.

EL­GIN OOST­HUI­ZEN

Dan­kie vir die sto­rie oor Za­ne Me­as (Za­ne se roe­ping, 23 Maart 2016). Hy is ’n wa­re man van God. VELANDRÉ JO­SEPH

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.