Gaan gee En­gels oor­see en sien die wê­reld

Daar is min wer­ke wat jou laat reis ter­wyl jy geld ver­dien. Om En­gels oor­see te gee, is een van hul­le.

Kuier - - Inhoud - DEUR ja­de la­rey

Jy het pas ge­gra­du­eer, maar voel nog nie ge­reed vir die groot­mens­wê­reld nie. Tog moet jy geld be­gin ver­dien, want jou ou­ers gaan nie meer vir jou ’n f­ree ri­de gee nie, maar jy sal ook graag die wê­reld wil sien. As dít jy is, kan jy dit oor­weeg om men­se oor­see En­gels te leer.

Baie jong Suid-A­fri­ka­ners gaan dees­dae na lan­de soos Suid-Ko­rea, T­hai­land en Tai­wan om men­se daar En­gels te leer – in sko­le of as tu­tors vir ou­er men­se. Dit is ’n baie goeie ma­nier om er­va­ring op te doen en ’n bie­tjie geld te maak (ve­ral om stu­die­le­nings af te be­taal) voor jy die wer­ken­de wê­reld tuis be­tree.

“Ek wou nog al­tyd gaan reis en om oor- see te werk, was die per­fek­te ma­nier om dit te doen. Toe ek dus die ge­leent­heid kry, het ek dit met al­bei han­de aan­ge­gryp,”ver­tel T­har­wah No­lan (25) van Athlo­ne bui­te Kaap­stad. Kui­er- le­sers sal haar dalk ont­hou, want sy het voor­heen in ons be­mar­kings­af­de­ling ge­werk. Sy is nou al se­we maan­de in T­hai­land waar sy ’n ESL- (En­g­lish as Se­cond Lan­gua­ge) on­der­wy­ser is.

“Ek het baie na­vor­sing ge­doen en om oor­see klas te gee, was bo-aan die lys van din­ge wat ek kon doen om te­ge­lyk te reis en geld te ver­dien,”sê T­har­wah.

Maar hoe het sy op T­hai­land be­sluit? “Toe ek moes be­sluit wat­ter a­gent­skap om te ge­bruik om my te help om ’n pos te kry, het die een vir T­hai­land na die bes­te op­sie vir my ge­lyk.”

kry ’n a­gent­skap

In­dien jy dit oor­weeg om soos T­har­wah En­gels oor­see te gee, kry ’n pla­sings­a­gent. Pe­ter Pit­ten­drigh is ’n reis-spe­si­a­lis van Tra­velBud, ’n pla­sing­a­gen­st­skap wat men­se help om werk in Suid-Ko­rea, T­hai­land, Vi­ët­nam en Co­lom­bia te kry. Hy sê die ver­eis­tes vir el­ke pro­gram ver­skil en vir som­mi­ge lan­de hoef jy nie ’n graad te hê nie (hoe­wel die­ge­ne met ’n graad voor­keur kry).

Be­hal­we dít moet jy jonk (ge­woon­lik tus­sen 20 en 40) wees, En­gels goed kan praat en jy moet in goeie fi­sie­ke toe­stand wees.

Jy moet ook ’n TEFL- (of TESOL) kur­sus vol­tooi voor­dat jy vir e­nig­ie­mand En­gels kan leer. TEFL staan vir“Te­a­ching En­g­lish as a Fo­reign Lan­gua­ge”en TESOL staan vir “Te­a­ching En­g­lish as a Se­cond Lan­gua­ge”.

Daar is net ’n paar k­lein ver­skil­le tus­sen die twee kur­sus­se, maar dit is ’n be­lang­ri­ke ver­eis­te as jy oor­see En­gels wil gee en jy kan dit aan­lyn of by ’n in­stan­sie doen (som­mi­ge u­ni­ver­si­tei­te bied ook die kur­sus­se aan). Dit kos on­ge­veer tus­sen R1 000 en R10 000 (af­han­gend van waar jy dit doen), maar maak se­ker die kur­sus is deur ’n be­heer­lig­gaam ge­ak­kre­di­teer, an­ders gaan dit nie veel be­te­ken nie.

Die pla­sings­a­gent gaan jou help om werk te kry en aan­ge­sien die be­hoef­te vir En­gels as voer­taal die heel­tyd wê­reld­wyd groei, is daar al­tyd pos­te be­skik­baar. Hul­le re­ël ook jou bly­plek en vlieg­kaart­jie, maar dit ver­skil van a­gent­skap tot a­gent­skap. Som­mi­ge ver­wag dat jy self jou kaart­jie koop, maar ge­woon­lik word jy daar­voor ver­goed wan­neer jy be­gin werk.

Wees eg­ter waak­saam vir scams. As dit te goed k­link om waar te wees, dan is dit ge­woon­lik. Doen be­hoor­lik na­vor­sing om te sorg dat jy nie be­drieg word nie. ’n Goeie ma­nier is om by men­se raad te vra wat reeds deur die pro­ses is.

So, as jy die kur­sus vol­tooi het en jy het ’n pla­sings­a­gent­skap en jou land ge­kies, is jou vol­gen­de stap om meer na­vor­sing te doen oor die land en sy kul­tuur. Om by­voor­beeld Suid-Ko­rea se kul­tuur te leer ken, gaan jy be­slis baie meer moet doen as om na Psy se“Gang­nam Sty­le”te luister!

“Ek het nog al­tyd be­lang ge­stel in men­se. Die ma­nier hoe hul­le hul­le ge­dra en hoe­kom hul­le se­ke­re goed sê en doen, het al­tyd my in­te­res­seer,”ver­dui­de­lik T­har­wah haar be­sluit.

Sy het ook baie na­vor­sing oor die T­hai­kul­tuur ge­doen, maar sy sê toe sy daar kom, het sy baie meer ge­leer as wat sy ooit van boe­ke kon.“Ek het my­self in die kul­tuur ver­diep en so­doen­de ’n be­ter be­grip van die T­hai-kul­tuur ge­kry.”

Hoe­wel T­har­wah ’n ba­sie­se ge­sprek in T­hai kan voer, het daar steeds mis­ver­stan­de plaas­ge­vind.

“Dit het ve­ral met my T­hai-kol­le­gas ge­beur. Die T­hai-men­se is nie baie kon­fron­te­rend nie, so om ’n We­ster­se mens in hul mid­de te hê, kon nie mak­lik ge­wees het nie. Om baie min En­gels te kan praat, moes net­so moei­lik ge­wees het soos dit vir my was. Hand­ge­ba­re en lyf­taal het baie ge­help wan­neer ek nie lek­ker die taal kon ver­staan nie.

“Ek was baie bang om my ge­sin ag­ter te laat en om vir die eer­ste keer al­leen te reis, maar ek moes op dié a­von­tuur gaan,” ver­tel T­har­wah. Sy sê sy was ook ’n bie­tjie bang dat sy sal suk­kel om in ’n vreem­de land aan te pas, maar het ge­kies om hier­die vrees as mo­ti­ve­ring te ge­bruik en ’n suk­ses van haar a­von­tuur te maak.

“Ek is baie ge­luk­kig om on­der­steu­nen­de ou­ers te hê en my ma het my al­tyd aan­ge­moe­dig om din­ge te be­reik wat on­moont­lik is.”

Dank­sy teg­no­lo­gie kan jy ook dees­dae met diens­te soos Sky­pe ge­reeld met jou fa­mi­lie en vrien­de by die huis ge­sels.

be­nou­de oom­blik­ke

Me­lis­sa da Costa (24) is een van die dae op pad na Ja­pan waar sy ’n taal­prak­ti­syn (lan­gua­ge in­struc­tor) gaan wees. Sy sê sy kry nog be­nou­de oom­blik­ke wan­neer sy be­sef sy sal nie meer net som­mer vir ’n na­week huis toe kan kom nie.

“Om so ver van die huis af te wees, be­te­ken ek sal als op my eie moet uit­fi­gu­re,”sê Me­lis­sa.“Dit maak my se­nu­wee­ag­tig, maar ter­self­der­tyd skep dit die ge­leent­heid vir my om meer self­stan­dig te wees en om te leer om din­ge op my eie te doen.

“Ek is baie op­ge­won­de om als te leer en nu­we din­ge te pro­beer! Ek sien uit daar­na om din­ge te er­vaar wat baie vreemd is. Ek moet aan­hou my­self her­in­ner dat ek soort­van in die diep kant spring, want om vir ’n jaar ie­wers te werk, is baie an­ders as ’n twee week lan­ge va­kan­sie,”sê sy.

“Mag ek sê dat ek bang is vir tsoe­na­mies en aard­be­wings?”sê-vra Me­lis­sa.

Se­ke­re lan­de, ve­ral in A­sië is baie vei­lig en dis juis waar­na Ra­chel­le Hugo (24) van die S­trand, uit­ge­sien het toe sy na Bu­san in Suid-Ko­rea ver­huis het om ’n gason­der­wy­ser in En­gels (Guest En­g­lish Te­a­cher) by ’n pre-pri­mê­re (e­le­ment­ry) skool te wees.

“Suid-Ko­rea word eint­lik be­skou as een van die vei­lig­ste lan­de ter wê­reld. Ek het nog nooit in ge­vaar ge­voel nie, be­hal­we as ek oor die pad loop.”

T­har­wah voel ook baie vei­lig in T­hai­land, waar sy som­mer een­uur in die og­gend al­leen na die 7/11-win­kel toe kan stap son­der vrees.“Dis on­ge­hoord om el­ke aand jou deu­re in T­hai­land te sluit. Ek sal na­tuur­lik al­mal ad­vi­seer om steeds waak­saam oor hul om­ge­wing te wees so­dat hul­le nie na­la­tig is nie.”

Ra­chel­le het in Fe­bru­a­rie Suid-Ko­rea toe ver­trek en vol­gens haar het sy al­reeds ’n paar ge­woon­tes op­ge­tel!

“Ek trek my skoe­ne uit voor ek by ’n huis gaan, ek eet baie meer luid­rig­tig en praat baie sag­ter wan­neer ek met vrien­de uit is. Ek wil am­per sê dis ge­woon­tes wat die teen­oor­ge­stel­de is van Suid-A­fri­ka!

“As jy van kin­ders hou en jy is ge­wil­lig om ’n nu­we kul­tuur aan te leer, om hul taal en ge­woon­tes te leer, sal ek aan­be­veel dat jy dit doen!”sê Ra­chel­le.

Haar raad vir e­nig­ie­mand wat dié ge­leent­heid wil aan­durf?“Maak kon­tak met ’n a­gent­skap wat nie kos­tes vra nie (die goei­es doen nie), doen die reg­te kur­sus (TEFL of TESOL), leer ’n paar be­hulp­sa­me fra­ses van die lands­taal waar­in jy wil werk. Maak se­ker jy is ge­re­gis­teer by SARS en be­gin vra vir aan­be­ve­lings­brie­we.”

As jy kans sien vir dié groot sprong, is T­har­wah se ad­vies baie een­vou­dig: Doen be­hoor­lik na­vor­sing.“Doen na­vor­sing oor als van die land waar­na jy wil gaan, van­af jou fi­nan­si­ë­le be­gro­ting tot die a­gent­skap waar­by jy wil wees.”

Lees ook T­har­wah se reis-blog (tra­vel­blog) oor haar a­von­tu­re in T­hai­land by www.the­fashi­on­tee.com. Reis­a­gen­te:

Vir Suid-Ko­rea: Gol­dKey Education. Be­soek www.gold­key­e­du­ca­ti­on.com of e-pos: in­fo@gold­key­e­du­ca­ti­on.com

Vir Suid-Ko­rea, T­hai­land, Co­lom­bia of Vi­ët­nam: Tra­velbud. Be­soek www.tra­vel­bu­d­co.com of bel: 081 540 7127

Fo­to ter il­lus­tra­sie

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.